IBA (Individuele behandeling van Afvalwater)

Plaatsing van een IBA 

Zoneringsplan

In 2008 werden de zoneringsplannen vastgesteld. Deze plannen bepalen welke woningen aangesloten of aansluitbaar zijn op de riolering en waarvan het water dus gezuiverd wordt in een groot waterzuiveringsstation en bij welke woning er nooit riolering zal komen en waarvan de eigenaars dus zelf zullen moeten instaan voor de zuivering van hun afvalwater (via een zgn. IBA).

Wanneer je een nieuwbouw bouwt of een bestaande woning verbouwt, zal steeds nagekeken worden in welk gebied de woning ligt en zal indien nodig, een IBA worden opgelegd in de bouwvergunning. Zowiezo zal je ook in dit geval moeten voorzien in een gescheiden afvoer van het afvalwater en het regenwater (het water moet 'vuil' genoeg zijn opdat de IBA goed zou werken).
 

Rio-link

Rio-link, een samenwerkingsverband tussen AWW en Aquafin, beheert de riolering in onze gemeente. Dit betekent dat zij ook kunnen instaan voor de aanleg en het onderhoud van de IBA's. Rio-link neemt in dit geval de financiële, technische en ecologische zorg die met de waterzuivering gepaard gaat, voor haar rekening.

Concreet betekent dit dat Rio-link een afkoppelingsdeskundige bij je thuis laat komen die met jou het hele project overloopt. Wat voor soort IBA zal er geplaatst worden, waar zal de IBA geplaatst worden, wanneer starten de werken enz. Rio-link bezorgt je vervolgens een plan van de uit te voeren werken en een offerte waarna je zelf beslist of je de werken in eigen beheer uitvoert of laat uitvoeren, of dat je beroep doet op een aannemer van Rio-link.
 

Je doet beroep op Rio-link voor het plaatsen van je IBA?

Indien je ervoor kiest om met Rio-link samen te werken, zal Rio-link volgende taken voor haar rekening nemen:
- aankoop van de IBA;
- ondersteuning bij de afkoppelingswerken (het scheiden van regen- en afvalwater)
- plaatsing van de IBA;
- indienststelling en oplevering;
- onderhoud en controle van de installatie;
- bewaking van de goede werking van de installatie d.m.v. een telemetriesysteem.

Je staat dan zelf in voor volgende kosten:
- de elektriciteitsaansluiting voor de IBA en de kosten van het elektriciteitsverbruik;
- de afkoppelingswerken (met mogelijkheid tot subsidiëring indien je kiest voor een aannemer van Rio-link);
- saneringsbijdrage in functie van het drinkwaterverbruik (€ 1,272 per m³);
- belasting op collectief aangelegde en beheerde IBA's (€ 90 per jaar);
- aansluitingsbijdrage (eenmalig € 1.500);

Uiteraard moet je tijdens maar ook na de werken ervoor zorgen dat de IBA goed bereikbaar blijft en moet je ook opletten met het doorspoelen van een aantal giftige stoffen die de werking van de IBA grondig kunnen verstoren (zoals verf, vernis, white spirit, tampons enz.).

Ten slotte nog dit: je bent niet verplicht om op het voorstel van Rio-link in te gaan. Je kan ook zelf instaan voor de aanleg en het onderhoud van je kleine waterzuiveringsinstallatie en de bijhorende vrijstelling op de heffing op waterverontreiniging aanvragen.
 

Contactpersoon:

Dhr. Didier Convents, Afkoppelingsdeskundige Rio-link
Dijkstraat 8
2630 Aartselaar
Tel.: 03 450 40 66
GSM: 0478 79 36 76

Openingsuren & contact

Dienst omgeving

adres
Van den Nestlaan 1102520 Ranst (Broechem)
Tel. tel.
03 470 10 83
e-mail
omgeving@ranst.be

Openingsuren

Vandaag open van 9 tot 12 uur
Morgen open van 9 tot 12 uur en 14 tot 19 uur

Door de coronamaatregelen vragen wij je om je bezoek aan het gemeentehuis, het ocmw en andere gemeentediensten zoveel mogelijk uit te stellen.
Voor dringende zaken en als het echt niet anders kan, maak je een afspraak met de betrokken dienst(en).

Deel deze pagina