Akten van de burgerlijke stand

Akten van de burgerlijke stand zijn die documenten ( met wettelijke bewijskracht ) waarin op authentieke wijze de staat en de bekwaamheid van de burger worden vastgesteld.

Uittreksels bevatten enkel de gevraagde en essentiële elementen van een akte, terwijl afschriften de volledige tekst van de akte weergeven.
Uittreksels en afschriften van akten van geboorte, huwelijk, echtscheiding en overlijden kan je verkrijgen op de dienst Burgerlijke Stand van de gemeente waar het feit zich heeft voorgedaan.

Indien je vaststelt dat er bij het opstellen van de akte een vergissing zou gebeurd zijn, dan dien je een verbetering in bij de rechtbank van eerste aanleg.

Iedereen kan uittreksels uit de akten van de burgerlijke stand krijgen, als zij geen afstamming vermelden.
Alleen de betrokkene zelf, de echtgeno(o)t(e), ouders, grootouders of afstammelingen in de rechte lijn kunnen uittreksels met afstamming of afschriften van de akten krijgen.
Ook advocaten en notarissen, die handelen in opdracht van een cliënt, kunnen deze akten bekomen. Alle andere personen moeten eerst een schriftelijke toestemming krijgen van de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg van het arrondissement waar de betrokken gemeente zich bevindt.
Aktes ouder dan 120 jaar zijn openbaar.

Deze bepalingen gelden ook voor genealogische opzoekingen.

Overzichtstabel

soort akte afschrift uittreksel met afstamming uittreksel zonder afstamming
akte > 120 jaar iedereen iedereen iedereen, nooit toelating nodig
akte < 120 jaar, mits toelating rechtbank iedereen iedereen iedereen, nooit toelating nodig
akte < 120 jaar, zonder toelating rechtbank
 • betrokkene
 • bloedverwant(en) in lijn
 • echtgeno(o)t(e) of overlevende echtgeno(o)t(e)
 • erfgenamen
 • notaris
 • advocaat
 • openbare overheden
 • wettelijke vertegenwoordiger
 • betrokkene
 • bloedverwant(en) in lijn
 • echtgeno(o)t(e) of overlevende echtgeno(o)t(e)
 • erfgenamen
 • notaris
 • advocaat
 • openbare overheden
 • wettelijke vertegenwoordiger
iedereen, nooit toelating vereist

Deel deze pagina