Tegemoetkomingen gehandicapten en bejaarden

De inkomensvervangende tegemoetkoming

Wordt toegekend aan de mindervalide persoon met Belgische nationaliteit of daarmee gelijkgestelde tussen 31 en 65 jaar van wie is vastgesteld dat zijn lichamelijke of psychische toestand zijn inkomen heeft verminderd tot één vijfde of minder dan wat een valide persoon op de arbeidsmarkt kan verdienen.

Integratietegemoetkoming

Wordt toegekend aan de mindervalide persoon met Belgische nationaliteit of daarmee gelijkgestelde van wie een gebrek aan of vermindering van de zelfredzaamheid is vastgesteld. Het recht op deze tegemoetkoming vervalt niet bij het bereiken van de leeftijd van 65 jaar.
De tegemoetkomingen moeten persoonlijk aangevraagd worden. Indien je niet persoonlijk kan komen, kan je een derde een volmacht geven voor het indienen van de aanvraag in jouw plaats.

Aanvraag hulp voor bejaarden

De tegemoetkoming (Zorgbudget voor ouderen) wordt toegekend aan bejaarden die ten minste 65 jaar oud zijn en bij wie een gebrek aan of vermindering van zelfredzaamheid is vastgesteld. Het bedrag van de tegemoetkoming varieert naargelang de categorie waarin de persoon terecht komt na een medisch onderzoek. De tegemoetkoming is ook afhankelijk van het resultaat van een onderzoek naar het inkomen.
Ze moet persoonlijk aangevraagd worden, door de echtgeno(o)te of door middel van een volmacht.

Parkeerkaart voor personen met een handicap

Personen bij wie een verminderde gezondheidstoestand aanleiding geeft tot beperkte of verminderde verplaatsingsmogelijkheden kunnen een parkeerkaart voor personen met een handicap aanvragen. Deze parkeerkaart geeft je het recht om te parkeren op voorbehouden plaatsen en in de blauwe zone. Deze parkeerplaatsen zijn vaak vlakbij belangrijke bestemmingen gelegen, zoals aan de ingang van een complex of in het stadscentrum.

Openingsuren & contact

Zorg en Welzijn

adres
Schildesteenweg 162520 Ranst (Oelegem)
Stratenplan
Wegbeschrijving
Tel. tel.
03 385 38 88
e-mail
zorg.welzijn@ranst.be

Openingsuren

Vandaag open van 9 tot 12 uur
Morgen open van 9 tot 12 uur en 17 tot 19 uur

Vrije permanentie (zonder afspraak) tijdens de openingsuren.

Op afspraak:
maandag en donderdag van 13 tot 16 uur.

Deel deze pagina