Cultuurkoepel

Voorzitter:

Secretaris:

Chris De Ceulaerde
deceulaerde@maze.be

Penningmeester:

Joke Oomes

joke.oomes@pandora.be

Correspondentieadres:

Cultuurdienst Ranst, Antwerpsesteenweg 57,2520 Ranst (Broechem)
 

De Raad voor Kunst en Cultuur, de Erfgoedraad en de Raad Toerisme zijn gelijkwaardige, sterk autonome deelraden die elk adviserende bevoegdheid hebben over hun specifieke culturele materie.

Toch gebeurt het regelmatig dat bepaalde, meer algemene thema’s de aandacht van de drie deelraden samen vragen of dat onderling overleg nodig is.

Vandaar de instelling van een Ranstse Cultuurkoepel. De Cultuurkoepel is een contactorgaan waarin twee afgevaardigden van elke deelraad zetelen. De afgevaardigden komen samen om advies uit te brengen over algemene cultuurmateries die niet tot de bevoegdheid van één specifieke deelraad behoren maar eerder alle deelraden aanbelangen. De adviesverstrekking gebeurt hetzij op vraag van het gemeentebestuur, hetzij op vraag van één van de deelraden, hetzij op eigen initiatief.
De Cultuurkoepel is tevens het uitgelezen orgaan om het overleg en de samenwerking tussen de verschillende deelraden te bevorderen.

Openingsuren & contact

Cultuurdienst

adres
Antwerpsesteenweg 432520 Ranst (Broechem)
Stratenplan
Wegbeschrijving
Tel. tel.
03 225 34 19
e-mail
cultuurdienst@ranst.be

Openingsuren

Vandaag open van 9 tot 12 uur
Morgen open van 9 tot 12 uur en 14 tot 19 uur

 

Deel deze pagina