Raad Toerisme Ranst

Voorzitter:

VACANT

Secretaris:

Emiel Jespers, Berkenlaan 69, 2520 Ranst
Tel.: 0497 53 99 19, emiel.jespers@telenet.be

Penningmeester:

Suzan D'Hulst, Profeetstraat 87, 2520 Ranst
Tel.: 0475 94 82 21, suzan.dhulst@gmail.com

 

De Raad Toerisme Ranst is het gemeentelijke adviesorgaan voor toerisme dat adviesbevoegdheid heeft over alles wat toerisme en recreatie aangaat. De raad brengt advies uit op verzoek van het gemeentebestuur, op eigen initiatief of op vraag van de Cultuurkoepel.

Daarnaast neemt de Raad Toerisme Ranst in samenspraak met de dienst toerisme tal van initiatieven om toerisme en recreatie in Ranst te promoten en te stimuleren. Zo werkt de raad mee aan de uitbouw en de promotie van het lokale aanbod en de lokale infrastructuur en organiseert hij jaarlijks diverse activiteiten. Een staalkaart van de initiatieven en activiteiten van de raad vind je terug in de rubriek toerisme.

Tenslotte zet de Raad Toerisme Ranst zich in om de samenwerking tussen verenigingen en personen die zich binnen de gemeente bezighouden met toerisme en recreatie te stimuleren.

Regionaal vormt Ranst samen met Malle, Zoersel, Zandhoven en Lille het toeristisch samenwerkingsverband Land van Playsantiën dat toerisme en recreatie in de regio verder wil ontwikkelen en promoten.

Momenteel telt de raad 12 leden:

  • hetzij afgevaardigden van toerismeverenigingen die werken met vrijwilligers en een werking ontplooien op het grondgebied van de gemeente Ranst (1)
  • hetzij afgevaardigden van toerismeorganisaties die werken met beroepskrachten en die een werking ontplooien op het grondgebied van de gemeente Ranst (0)
  • hetzij deskundigen, woonachtig in de gemeente Ranst (11).

Net als de Raad voor Kunst en Cultuur, de Erfgoedraad, de Verenigingenraad en de Cultuurkoepel, vormt de Raad Toerisme Ranst een onderdeel van de gemeentelijke adviesraad voor cultuurbeleid.

Voor meer informatie over de Raad Toerisme kan je steeds terecht bij de bovenvermelde contactpersonen.

Openingsuren & contact

Dienst vrije tijd en toerisme

adres
Antwerpsesteenweg 432520 Ranst (Broechem)
Tel. tel.
03 225 34 19
e-mail
toerisme@ranst.be

Openingsuren

Vandaag gesloten
Morgen gesloten

 

Deel deze pagina