Raad voor Kunst en Cultuur

Voorzitter:

Greet Robberecht, Ranstsesteenweg 183, 2520 Ranst
Tel.: 0476 76 45 26, margareta.robberecht@belgacom.net

Secretaris:

Kristin Van den Eynde, Keerbaan 14, 2520 Oelegem
Tel.: 0478 48 58 66, kristin.vandeneynde@ioca.be

Penningmeester:

open vacature

Correspondentie:

Cultuurdienst, Antwerpsesteenweg 43, 2520 Ranst
Tel.: 03 225 34 19, cultuurdienst@ranst.be.

 

De Raad voor Kunst en Cultuur is in de eerste plaats een gemeentelijk adviesorgaan dat adviesbevoegdheid heeft over alles wat de kunsten, het sociaal-cultureel werk, de culturele vrijetijdsbesteding en de kunst-en cultuurspreiding aangaat. Deze adviserende taak gebeurt op verzoek van het gemeentebestuur, op eigen initiatief of op vraag van de Cultuurkoepel.

Daarnaast tracht de raad de werking van de lokale cultuurverenigingen te ondersteunen door nuttige informatie te verzamelen, het overleg en de onderlinge communicatie te bevorderen en – waar nodig - coördinerend op te treden. 

Tenslotte organiseert hij jaarlijks - in samenwerking met de gemeentelijke cultuurdienst - enkele grote culturele activiteiten zoals bijvoorbeeld de Week van de Amateurkunsten (voorjaar) en  Kunstenproject Over Vloed.

Momenteel telt de Raad voor Kunst en Cultuur 13 leden:

  • hetzij afgevaardigden van socio-culturele verenigingen die werken met vrijwilligers en een werking ontplooien op het grondgebied van de gemeente Ranst (7);
  • hetzij afgevaardigden van culturele organisaties en instellingen die werken met professionele beroepskrachten en een werking ontplooien op het grondgebied van de gemeente Ranst (0);
  • hetzij deskundigen, woonachtig in de gemeente Ranst (6).

Net als de Erfgoedraad, de Raad Toerisme Ranst, de Verenigingenraad en de Cultuurkoepel, vormt de Raad voor Kunst en Cultuur een onderdeel van de gemeentelijke adviesraad voor cultuurbeleid.

Openingsuren & contact

Cultuurdienst

adres
Antwerpsesteenweg 432520 Ranst (Broechem)
Stratenplan
Wegbeschrijving
Tel. tel.
03 225 34 19
e-mail
cultuurdienst@ranst.be

Openingsuren

Vandaag open van 9 tot 12 uur
Morgen open van 9 tot 12 uur en 14 tot 19 uur

 

Deel deze pagina