Rijksregister

Het rijksregister is een nationaal systeem van informatieverwerking dat zorgt voor de opname, verwerking en distributie van alle gegevens van natuurlijke personen die in België wonen.
Deze gegevens kunnen worden opgesplitst in 2 SOORTEN:

  1. Wettelijke informatie: hoofdverblijfplaats, naam en voornamen, geslacht, geboorteplaats en -datum, inschrijvingsgemeente, adres, nationaliteit, beroep, burgerlijke stand en samenstelling van het gezin;
  2. Bijkomende informatie: o.a. afstamming, statuut van een persoon die vertegenwoordigd of bijgestaan wordt, identiteit en hoedanigheid van de vertegenwoordiger van deze persoon, kiesgegevens, militiegegevens, identiteitskaart, rijbewijs,... In het rijksregister worden dus enkel gegevens opgeslagen die ook vroeger reeds op de dienst Bevolking werden bijgehouden. Op de achterzijde van je identiteitskaart vind je je rijksregisternummer.

Het rijksregister is NIET openbaar. Alleen personen en instellingen die daarvoor wettelijk gemachtigd zijn, krijgen toegang. Iedereen die in het rijksregister is ingeschreven of zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger mag zijn of haar eigen gegevens raadplegen. Dit kan je doen door een persoonlijke of een gedagtekende en ondertekende aanvraag in te dienen op de dienst Bevolking.
Als je vaststelt dat je gegevens onnauwkeurig, onvolledig of onjuist zijn, dan kan je deze laten verbeteren op basis van voorgelegde bewijsstukken. Na onderzoek door de dienst Bevolking zal het college van burgemeester en schepenen beslissen de gegevens te verbeteren of dit te weigeren.  

Kostprijs

Het ‘recht op verbeteren’ is gratis.

Openingsuren & contact

Bevolking

adres
Gustaaf Peetersstraat 72520 Ranst (Broechem)
Tel. tel.
03 470 10 84
Fax fax
03 233 34 11
e-mail
bevolking@ranst.be

Openingsuren

Vandaag open van 9 tot 12 uur
Morgen open van 9 tot 12 uur

Wij werken op afspraak.

Een afspraak makendoe je bij voorkeur online.

Telefonisch een afspraak maken kan via 03 485 79 69.

We raden sowieso aan om zoveel mogelijk het e-loket te gebruiken.

De meeste documenten kan je trouwens 24 uur op 24 en 7 dagen op 7 opvragen en afdrukken via ons automatisch loket.

Vind je het juiste product niet? Neem dan even telefonisch contact op.

Maak je een afspraak om meerdere dingen af te halen? Voorzie dan per item een afspraak. Op die manier garanderen wij een maximum aan service met een minimum aan wachttijd.

Deel deze pagina