Militiegetuigschrift

Een militiegetuigschrift kan je nodig hebben bij een sollicitatie of voor je pensioendossier. Hieruit blijkt wanneer en of je je legerdienst vervuld hebt.

Voor wie

Indien je niet altijd in Ranst gewoond hebt, is het mogelijk dat de informatie inzake je dienstplicht niet in onze archieven aanwezig is. In dat geval kan je contact opnemen met je militiegemeente ( waar je ingeschreven stond op je 16e verjaardag ) of bij het centrale stamboekregister.

Beroepsmilitairen hebben een bewijs van de korpscommandant nodig.

Hoe aanvragen

Aanvragen doe je eenvoudig door gebruik te maken van onderstaande link:

https://www.mil.be/nl/stamboekuittreksel/

Kostprijs

gratis

Deel deze pagina