Jubilarissen

Huwelijksjubilea en huldiging van 100-jarigen:

Familie of buren mogen dit op voorhand melden op het secretariaat.

De huwelijksjubilarissen (gouden, diamanten, briljanten of platina bruiloft) en 100-jarigen worden uitgenodigd op een feest in Den Boomgaard. Zij krijgen hiervoor ruim een maand vooraf een brief van het secretariaat.

Jubilerende verenigingen: 

Erkende en gesubsidieerde plaatselijke verenigingen krijgen ter gelegenheid van de jubileumviering van hun 25, 50, 75 of 100- jarig bestaan een toelage van € 250. 
De aanvraag hiervoor moet, vergezeld van de nodige bewijsstukken (vb.: oprichtingsakte, statuten,…), tijdens het jubileumjaar of in het jaar waarin de bijzondere activiteiten worden ingericht, gericht worden aan het college van burgemeester en schepenen.

Openingsuren & contact

Secretariaat

adres
Gustaaf Peetersstraat 72520 Ranst (Broechem)
Tel. tel.
03 470 10 86
e-mail
info@ranst.be

Openingsuren

Vandaag open van 9 tot 12 uur
Morgen gesloten

Door de coronamaatregelen vragen wij je om je bezoek aan het gemeentehuis, het ocmw en andere gemeentediensten zoveel mogelijk uit te stellen.
Voor dringende zaken en als het echt niet anders kan, maak je een afspraak met de betrokken dienst(en).

Deel deze pagina