Inschrijven

INSCHRIJVEN (digitale aanmeldings- en inschrijvingsprocedure) & INSTAPDATA

 

GBS De Sleutel is een bewust kleinschalige gemeentelijke school. Inzake inschrijvingen respecteren we de wettelijke regeling voor scholen met een maximumcapaciteit. Dit betekent voor onze school dat er na de recente goedkeuring van het nieuw inschrijvingsdecreet door de commissie Onderwijs van het Vlaams Parlement voor de inschrijvingen nieuwe regels gelden.

Concreet betekent dit dat we voor de inschrijvingen voor het schooljaar 2023 – 2024 verplicht gebruik moeten maken van een digitaal inschrijvingssysteem via een aanmeldingsprocedure.

 

Je hebt er dus alle belang bij om tijdig informatie te verzamelen over de visie, werking en omgeving van onze school om vanaf de start van de aanmeldingsprocedure je zoon/dochter te kunnen registreren. We zullen tijdig en via verschillende kanalen informeren over het verloop van dit aanmeldings- en inschrijvingssysteem.

Het aanmelden zelf zal digitaal verlopen. Ouders kunnen daarbij hun kind aanmelden om in te schrijven voor een bepaald schooljaar in één of meerdere scholen. Ze geven daarbij de volgorde van hun schoolkeuze aan. In functie van de maximumcapaciteit zullen aangemelde leerlingen gunstig of ongunstig gerangschikt worden. Gunstig gerangschikte leerlingen moeten dan binnen een bepaalde periode hun inschrijving realiseren. Inschrijvingen die niet tijdig gerealiseerd worden, zullen vanaf een bepaalde datum opengesteld worden voor vrije inschrijvingen.


Tijdlijn digitale aanmeldings- en inschrijvingsprocedure:

18 januari 2023

Infomoment georganiseerd door de gemeente over de online aanmeldings- en inschrijvingsprocedure om 19u30 in GC Den Boomgaard, Antwerpsesteenweg 43 te 2520 Broechem

Inschrijven voor deze infoavond kan je hier.

Woensdag 8 februari: 10 uur – 11uur

Infomomenten op en kennismaking met onze school voor nieuwe leerlingen. Graag vooraf inschrijven via secretariaat@gbsdesleutel.be

Zaterdag 11 februari 2023: 10 uur – 13 uur

Infomoment op school 

10 u-12 u Bezoek de klassen en kom een lampje knutselen voor onze carnavalstocht door het donker op 17 februari om 19.00

12 u-13 u infomoment
voor NIEUWE GEINTERESSEERDE OUDERS DIE ONZE SCHOOL EN WERKING
WILLEN KOMEN ONTDEKKEN.

Wie mogen wij verwelkomen? laat het ons weten via https://forms.office.com/e/Ys87XNQmtU

INSTAPPERS en nieuwe leerlingen: Allen welkom!!

Wij zorgen voor heel wat knutsel- en ander spelplezier voor alle kinderen, groot en klein.

Onze leerkrachten maken graag tijd voor een babbeltje met ouders!

15 februari 2023 Uiterste datum waarop scholen met een capaciteitsbeperking hun capaciteit bepalen.  GBS De Sleutel heeft een capaciteit van 24 leerlingen per geboortejaar in de kleuterschool en 25 leerlingen per leerjaar in de lagere school.  
28 februari 2023 Start aanmeldingsperiode. 
21 maart 2023 Einde aanmeldingsperiode.
21 april 2023 Bekendmaken resultaat aanmeldingsperiode
24 april 2023 Start inschrijvingsperiode.  Gunstig gerangschikte leerlingen (leerlingen met een ticket) kunnen zich vanaf vandaag (op afspraak) effectief inschrijven.  
15 mei 2023 Einde inschrijvingsperiode.
Vanaf 23 mei 2023 Start vrije inschrijvingen.  Als er na het einde van de inschrijvingsperiode nog vrije capaciteiten zijn, kunnen leerlingen die niet werden aangemeld of geen ticket kregen toegewezen vanaf vandaag toch een plaats verwerven.  Neem om dit na te kijken altijd vooraf contact op met het schoolsecretariaat. (secretariaat@gbsdesleutel.be) 

INFOMOMENTEN & SCHOOLBEZOEK 

Nieuwe leerlingen en hun ouders krijgen op ons infomoment de kans om uitgebreid kennis te maken met onze school, het pedagogisch project, de schoolvisie, het schoolteam en onze werking. We voorzien 2 infomomenten op:

 • WOENSDAG 8 FEBRUARI 2023 van 10 uur – 11 uur. Jullie krijgen eerst een algemeen woordje over de school, vervolgens maken we een doorgang doorheen de school zodat jullie een indruk krijgen van hoe het er op onze school aan toe gaat.
  Graag vooraf inschrijven via secretariaat@gbsdesleutel.be of 03 485 65 14 .
 • ZATERDAG 11 FEBRUARI 2023 van 10 uur – 13 uur. Vandaag zijn er geen lessen, maar zetten we wel de klasdeuren open. Kom je? Laat het ons weten via: https://forms.office.com/e/Ys87XNQmtU   of 03 485 65 14 .

Je kan er ook voor kiezen om een individueel bezoek aan de school te brengen om op die manier heel wat informatie over onze school en onze werking te verzamelen. Maak hiervoor een afspraak via het secretariaat (tel 03 485 65 14 of secretariaat@gbsdesleutel.be) of neem contact op met de directie (directie@gbsdesleutel.be of 03 485 65 14).


VRIJE CAPACITEIT GBS DE SLEUTEL

Schooljaar 2022 - 2023

Kleuterschool Geboortejaar Capaciteit Vrije plaatsen
Instap 2020 24 14
K1 2019 24 10
K2 2018 24 10
K3 2017 24 14
       
Lagere school      
L1 2016 25 9
L2 2015 25 10
L3 2014 25 7
L4 2013 25 7
L5 2012 25 10
L6 2011 25 3
                                                                                                                                        .

Schooljaar 2023 - 2024

Kleuterschool Geboortejaar Capaciteit Vrije plaatsen
Instap 2021 24 8
K1 2010 24 12
K2 2019 24 10
K3 2018 24 11
       
Lagere school      
L1 2017 25 17
L2 2016 25 10
L3 2015 25 10
L4 2014 25 8
L5 2013 25 7
L6 2012 25 12

INSTAPDATA

Kleuters mogen voor het eerst naar school vanaf de instapdatum nadat ze twee jaar en zes maanden geworden zijn. Wordt je kind 2,5 jaar op een instapdatum? Dan mag het al vanaf die dag naar school.

De 7 instapdata voor de kleuterschool zijn:

 • de 1ste schooldag na de zomervakantie
 • de 1ste schooldag na de herfstvakantie
 • de 1ste schooldag na de kerstvakantie
 • de 1ste schooldag van februari
 • de 1ste schooldag na de krokusvakantie
 • de 1ste schooldag na de paasvakantie
 • de 1ste schooldag na Hemelvaartsdag

Voor het schooljaar 2022 - 2023 zijn volgende data instapmomenten:

 • De eerste schooldag 1/9/2022
 • De dag na de herfstvakantie 7/11/2022
 • De dag na de kerstvakantie 9/1/2023
 • De eerste schooldag van februari 1/2/2023
 • De dag na de krokusvakantie 27/2/2023
 • De dag na de paasvakantie 17/4/2023
 • De eerste schooldag na Hemelvaartsdag 22/5/2023

Voor het schooljaar 2023 - 2024 zijn volgende data instapmomenten:

 • De eerste schooldag 1/9/2023
 • De dag na de herfstvakantie 6/11/2023
 • De dag na de kerstvakantie 8/1/2024
 • De eerste schooldag van februari 1/2/2024
 • De dag na de krokusvakantie 19/2/2024
 • De dag na de paasvakantie 15/4/2024
 • De eerste schooldag na Hemelvaartsdag 13/5/2024

Vanaf de leeftijd van 3 jaar, kan een kleuter elke dag worden ingeschreven (als er nog plaats is) zonder rekening te houden met de instapdata.

Bij twijfel kan u op volgende website http://onderwijs.vlaanderen.be/nl/naar-de-kleuterklas, op basis van de geboortedatum van uw kind, de instapdatum berekenen.


LEERPLICHT

In België geldt voor alle kinderen een leerplicht van 5 tot 18 jaar. Op die manier wil de overheid er voor zorgen dat ALLE kinderen onderwijs krijgen. Voor alle kinderen die in hetzelfde kalenderjaar geboren zijn, start de leerplicht op hetzelfde moment, namelijk op 1 september van het kalenderjaar waarin zij 5 jaar worden. De leerplicht start dus al in de kleuterschool. Voor 5-jarige kleuters is er een leerplicht van 290 halve lesdagen. Voor jongere kinderen is er (voorlopig) geen leerplicht maar we moedigen als school ook hun aanwezigheid sterk aan omdat het essentieel is voor een vlotte en succesvolle schoolloopbaan.

Voldoende aanwezigheid in de kleuterschool is een vereiste voor 6-jarige leerlingen om de overstap naar de lagere school te mogen maken. Als een kleuter onvoldoende aanwezig is geweest kan hij/zij de overstap naar de lagere school pas maken na gunstig advies van de klassenraad. Bij onvoldoende aanwezigheid in de kleuterschool kan de klassenraad ook beslissen dat je kind nog een extra jaar kleuteronderwijs moet volgen voor het klaar is om de overstap te maken.

Uitzonderlijk kan een leerling die 5 jaar wordt voor 1 januari van het lopende schooljaar, toch ingeschreven worden in het lager onderwijs. Hierover kan alleen de klassenraad beslissen en die wint hiervoor advies in bij het centrum voor leerlingbegeleiding (CLB).

Openingsuren & contact

De Sleutel

adres
Lostraat 512520 Broechem
Tel. tel.
03 485 65 14 of 0492 15 70 11
e-mail
directie@gbsdesleutel.be

Openingsuren

Vandaag gesloten
Morgen gesloten

Contacteer De Sleutel

Deel deze pagina