Verkeersstudie Emblem

Tot en met 5 februari 2022 kon je je mening geven over de mogelijke ingrepen die we hieronder toelichten. Kies voor de optie Emblem voor het gebied waarop je wil reageren.

Analyse en knelpunten

Voor de opmaak van het circulatieplan maakte een studiebureau een analyse van de bestaande situatie van het netwerk voor voetgangers, fietsers, openbaar vervoer en gemotoriseerd verkeer. Ook de beschikbare bijhorende infrastructuur werd onder de loep genomen.

Vervolgens werden - in coronatijden - tellingen uitgevoerd en vergeleken met beschikbare oudere telresultaten. In de Dorpstraat west en Kesselsesteenweg passeerden meer dan 510 voertuigen tijdens het piekuur. Dit zijn er meer dan 8,5 per minuut. In de Dorpstraat oost passeerden 250 voertuigen per uur (4 per minuut) en in de Stapstraat 200 per uur. In de andere straten was de hoeveelheid verkeer zeer beperkt. 

Volgende kaart geeft een overzicht van de knelpunten in Emblem. Hierbij is duidelijk dat de verkeersstromen door de dorpskern en ter hoogte van de schoolomgeving niet ideaal zijn. De schoolomgeving is wel zichtbaar in het straatbeeld door middel van de gekleurde Julie-palen. De Emblemseweg en de Kreupelstraat worden duidelijk als doorgaande weg met sluipverkeer gebruikt. Ten slotte is de fietsinfrastructuur ook niet overal optimaal.

Voorstellen

Volgende figuren geven een overzicht van de maatregelen die we kunnen nemen in Emblem.

 • In het centrum wordt een zone 30 ingevoerd;
 • De kruispunten met de N14 (Oostmalsesteenweg) moeten aangepakt worden (eigendom van het Vlaams Gewest);
 • Rekening houdend met de bestaande verkeersstromen tussen de Kesselsesteenweg en de N14 wordt gekozen om één as in te zetten voor het bovenlokaal gemotoriseerd verkeer en de andere assen fysiek aan te passen om het gebruik ervan als doorgaande route te ontmoedigen. Hiervoor zijn verschillende varianten uitgewerkt:
 1. Dorpstraat west wordt hoofdinvalsweg, Dorpstraat oost wordt afgebouwd en Stapstraat noord wordt enkelrichting t.h.v. de schoolomgeving;
 2. Dorpstraat west wordt hoofdinvalsweg, Dorpstraat oost wordt afgebouwd en Stapstraat noord wordt geknipt t.h.v. de schoolomgeving;
 3. Dorpstraat oost en Dorpstraat west worden afgebouwd (samen hoofdontsluiting), Kloosterstraat wordt enkelrichting t.h.v. de schoolomgeving.
 • De fietsinfrastructuur wordt geoptimaliseerd in de Dorpstraat oost en west door de aanleg van fietssuggestiestroken in de zone 30 en goede fietspaden bij 50 km/u. Afhankelijk van de optie die gekozen wordt voor de hoofdcirculatie, wordt het kruispunt Kesselsesteenweg x Dorpsstraat heraangelegd;
 • In de Kloosterstraat wordt het parkeren zo georganiseerd dat dit ten goede komt van de schoolomgeving, lees: kortparkeren en bredere voetpaden nabij de schoolomgeving;
 • Afhankelijk van de maatregelen in de Stapstraat, kan de oversteek over de N14 richting de fietsas Emblemseweg geoptimaliseerd worden en kan de Stapstraat zelf als autoluwe schoolomgeving ingericht worden;
 • Als Dorpstraat oost niet in de hoofdontsluiting wordt meegenomen, kan het kerkplein doorgetrokken worden tot aan de huizen. Dus over de straat, met behulp van een plateau. Het plein zelf kan verder onthard en vergroend worden.
 • De trage wegen in het centrum worden benadrukt en versterkt door een goede zichtbaarheid ervan met behulp van een voetpaduitstulping, oversteekmogelijkheden en verlichting.

Op de kaarten met mogelijke maatregelen worden 2 opties weergegeven om het doorgaand (sluip)verkeer in de Kreupelstraat, Emblemseweg, Bremstraat en Tongelweg te weren:

 1. Optie 1 houdt in dat er een knip komt in de Kreupelstraat ter hoogte van de drempel, in combinatie met een knip in de Emblemseweg op het einde van de fietsstraat aan de N14;
 2. Optie 2 geeft aan dat er een knip is in de Emblemseweg tussen de Bremstraat en de Kreupelstraat in combinatie met een knip op het einde van de Tongelweg, aan de Emblemseweg. Dit laatste om te vermijden dat verkeer het kruispunt Broechemsesteenweg – Liersesteenweg wil omzeilen.

Beide opties sluiten elkaar uit. Een combinatie van beide is niet mogelijk omwille van de bereikbaarheid van lokale woningen en landbouwpercelen.

Openingsuren & contact

Dienst omgeving

adres
Van den Nestlaan 1102520 Ranst (Broechem)
Tel. tel.
03 470 10 83
e-mail
omgeving@ranst.be

Openingsuren

Vandaag open van 9 tot 12 uur en 14 tot 16.30 uur
Morgen open van 9 tot 12 uur

Wij werken op afspraak.

Een afspraak maken

doe je bij voorkeur online of via 03 470 10 83.

Deel deze pagina