Verkeersstudie Ranst

Geef je mening t/m 5 februari 2022

Tot en met 5 februari kon je je mening geven over de mogelijke ingrepen die we hieronder toelichten. Kies voor de optie Ranst voor het gebied waarop je wil reageren.

Analyse en knelpunten

Voor de opmaak van het circulatieplan maakte een studiebureau een analyse van de bestaande situatie van het netwerk voor voetgangers, fietsers, openbaar vervoer en gemotoriseerd verkeer. Ook de beschikbare bijhorende infrastructuur werd onder de loep genomen.

Vervolgens werden - in coronatijden - tellingen uitgevoerd en vergeleken met beschikbare oudere telresultaten. In de Vaartstraat, Zevenbergenlaan en Lievevrouwestraat passeerden ongeveer 180 voertuigen tijdens het piekuur. Dit zijn er slechts 3 per minuut. In de andere straten was de hoeveelheid verkeer zeer beperkt. 

Volgende kaart geeft een overzicht van de knelpunten in Ranst. Hierbij is duidelijk dat het zwaar verkeer een probleem is en dat de verkeersstromen ter hoogte van de schoolomgeving niet ideaal zijn. Anderzijds zijn de schoolomgevingen goed zichtbaar door middel van de gekleurde Julie-palen. Ten slotte is de fietsinfrastructuur ook niet overal optimaal en wordt er op vele plaatsen in het centrum waar veel voetgangers en fietsers zijn haaks geparkeerd.

Voorstellen

Volgende figuur geeft een overzicht van de maatregelen die genomen kunnen worden in Ranst.

  • In de dorpscentra werd zone 30 ingevoerd;
  • De kruispunten met de N116 moeten samen met een heraanleg van de fietspaden aangepakt worden (eigendom gewest). Als er een goede alternatieve route is voor zwaar verkeer (bv. in Broechem), wordt vanaf de Vaartstraat zwaar verkeer geweerd;
  • Om de Gasthuisstraat en de Lievevrouwestraat meer als school- en winkelontsluiting in te zetten, wordt voorgesteld om beide straten enkelrichting te maken, zodat ze een lus vormen. Het zuidelijk stukje van de Lievevrouwestraat blijft dubbelrichting;
  • Om het centrumgevoel op te krikken en de schoolomgevingen autoluwer te maken, wordt voorgesteld om een diagonale knip uit te voeren ter hoogte van het kruispunt Lievevrouwestraat x Molenstraat. Dit creëert een rustiger centrum rond de kerk, wat voor iedereen een meerwaarde is;
  • De Gasthuisstraat, Lievevrouwestraat, Schoolstraat en het westelijk deel van de Molenstraat kunnen als woonerf aangelegd worden. Het oostelijk deel van de Molenstraat wordt in het kader van het bovenlokaal fietsroutenetwerk fietsstraat gemaakt.
  • Om korte verplaatsingen te voet te stimuleren, wordt ook ingezet op het creëren en renoveren van doorsteken en trage wegen;
  • In de Boswijk wordt voorgesteld om de wegen rond het plein te ontharden en om te vormen tot tweesporenpaden;
  • Ten slotte wordt er maximaal ingezet op buurtpleintjes. Zo kunnen de Salvialaan, Goudbloemlaan en Groenlaan op tactische plaatsen geknipt worden. Alle woningen blijven bereikbaar, maar het Peeters-Reypensplein heeft zo geen doorgaand autoverkeer meer. Hierdoor kan het plein tot tegen de randen doorlopen en kan er verder onthard en vergroend worden.

Openingsuren & contact

Dienst omgeving

adres
Van den Nestlaan 1102520 Ranst (Broechem)
Tel. tel.
03 470 10 83
e-mail
omgeving@ranst.be

Openingsuren

Vandaag open van 9 tot 12 uur en 14 tot 16.30 uur
Morgen open van 9 tot 12 uur

Wij werken op afspraak.

Een afspraak maken

doe je bij voorkeur online of via 03 470 10 83.

Deel deze pagina