Corona-update (dd. 7 maart 2022)

Update corona – vanaf maandag 7 maart code geel in het onderwijs

Beste ouders,

Goed nieuws, na bijna 2 moeilijke jaren kunnen de coronamaatregelen vanaf 7 maart 2022 verregaand versoepeld worden. Naar analogie met de brede samenleving, schakelen we ook in het onderwijs over naar code geel. 

Voor onze school betekent dit concreet het volgende:

  •  Alle leerlingen en personeelsleden hoeven geen mondmasker meer te dragen.

De mondmaskerplicht vervalt ook voor (groot)ouders die hun kinderen ophalen. We vestigen hierbij wel de aandacht op het feit dat afstand houden nog steeds de voorzorgsmaatregel nummer 1 blijft.

Aanvullende informatie: mondmaskers zijn voor +12-jarigen wel nog verplicht op het openbaar vervoer. Op het collectief vervoer - zoals busvervoer naar het zwembad of een extra-muros activiteit is een mondmasker dragen aanbevolen. De ouders beslissen of hun kind een mondmasker draagt en voorzien er één in dat geval. 

  • Het mengen van klasgroepen is terug toegestaan. Hierdoor zullen o.a. de zwembeurten weer gewoon zoals voor corona met drie klassen samen plaatsvinden (zoals voorzien op de jaarkalender) en vervalt het principe van een ‘vaste plaats’. 
  • Activiteiten buiten de schooluren zoals vergaderingen, infomomenten, schoolfeesten, … kunnen bij code geel doorgaan volgens de regels die gelden in de algemene samenleving. Dat is onder andere goed nieuws voor ons schoolfeest dat voorzien is op zondag 8 mei.  Verdere informatie hierover volgt nog maar wij kijken er alvast naar uit!
  • Vergaderingen zoals personeelsvergaderingen, schoolraden, bijscholingen en pedagogische studiedagen, …. moeten niet langer digitaal worden georganiseerd. Ook niet-essentiële derden zijn, na afspraak, weer toegelaten tijdens de schooluren.

Als school blijven we verder inzetten op:

  • voldoende ventilatie
  • een goede hand- en hoesthygiëne
  • zieke of besmette leerlingen blijven thuis

Met vriendelijke groeten,

Het Knipoogteam.

Schoolstraat 17 | 2520 Ranst 

03 475 14 48 | 0492 23 62 42
directie.gbsranst@ranst.be 

Openingsuren & contact

De Knipoog

adres
Schoolstraat 172520 Ranst
Tel. tel.
03 475 14 48
e-mail
secretariaat@deknipoogranst.be

Openingsuren

Vandaag gesloten
Morgen gesloten

Contacteer De Knipoog

https://www.freepik.com/free-vector/coronavirus-cells-banner_7626908.htm#page=1&query=coronavirus&position=21&from_view=search

Deel deze pagina