Huwelijksaangifte

De huwelijksaangifte is een registratie bij de burgerlijke stand van het voornemen om te trouwen. De aangifte kan gebeuren ten vroegste 6 maanden en ten laatste 14 dagen voor de geplande huwelijksdatum.

Om een datum voor je huwelijk vast te leggen hoef je niet te wachten tot je aangifte doet. Je kan hiervoor altijd contact opnemen met de dienst Burgerlijke Stand. Dit om te vermijden dat de datum waarop je wenst te huwen niet meer beschikbaar zou zijn.

Hoe aanvragen

De aangifte moet gebeuren bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente waar een van de aanstaande echtgenoten ingeschreven is in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister.

Maak een afspraak om een huwelijk aan te geven

De aangifte moet gebeuren door beide aanstaande echtgenoten. In zeer uitzonderlijke gevallen kan dit onder volmacht (meer informatie over hoe en in welke gevallen kan je bekomen bij de dienst burgerzaken).

Je moet volgende documenten kunnen voorleggen:

  • een voor eensluidend verklaard afschrift van de geboorteakte van beide partners. Voor personen die in België geboren zijn of van wie de geboorteakte in België overgeschreven is, vraagt de ambtenaar van de burgerlijke stand het afschrift zelf op;
  • een identiteitsbewijs.

Aanstaande echtgenoten die niet ingeschreven zijn in het bevolkings- of vreemdelingenregister moeten daarnaast ook de volgende documenten meenemen:

  • een bewijs van nationaliteit;
  • een bewijs van ongehuwde staat of van de ontbinding of nietigverklaring van een vorig huwelijk;
  • een bewijs van woonst  (een bewijs van de inschrijving in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister en/of een bewijs van de actuele verblijfplaats evenals in voorkomend geval een bewijs van de gewone verblijfplaats in België sinds meer dan drie maanden ).

Als de voorgelegde documenten in een vreemde taal zijn opgemaakt, moeten ze voorzien zijn van de nodige legalisatie en van een Nederlandse vertaling door een beëdigd vertaler van de rechtbank in België.

Kostprijs

gratis

Openingsuren & contact

Burgerzaken

adres
Gustaaf Peetersstraat 72520 Ranst (Broechem)
Tel. tel.
03 470 10 84
e-mail
bevolking@ranst.be

Openingsuren

Vandaag open van 9 tot 12 uur en 14 tot 16.30 uur
Morgen open van 9 tot 12 uur

Wij werken op afspraak.

Een afspraak maken

doe je bij voorkeur online of via 03 485 79 69.

Ook voor de wijkantennes.

We raden sowieso aan om zoveel mogelijk ons automatisch loket te gebruiken. Hier kan je de meeste documenten 24 uur op 24 en 7 dagen op 7 opvragen en afdrukken.

Vind je het juiste product niet? Neem dan even telefonisch contact op.

Wil je meerdere dingen afhalen? Maak dan per item een afspraak. Zo garanderen wij een maximum service met een minimale wachttijd.

Deel deze pagina