Een kind erkennen

De erkenning van een kind is een verklaring waarbij je duidelijk maakt dat er een band van vader- of (mee)moederschap bestaat tussen jezelf en een kind.  Door een kind te erkennen, heb je dezelfde rechten en plichten tegenover je kind als je partner.

Een erkenning is niet altijd nodig. Een kind geboren tijdens het huwelijk heeft automatisch de partner van de moeder als vader / meemoeder.

De erkenning kan zowel gebeuren voor de geboorte, bij de aangifte van de geboorte, als na de geboorte.

Sinds 1 januari 2015 kunnen ook ongehuwde meemoeders ( binnen een lesbische relatie ) het kind erkennen.

Een erkenning door de meemoeder is ook een mogelijkheid in volgende gevallen:

  • je bent een gehuwde of ongehuwde meemoeder en je hebt een kind dat geboren is voor 1 januari 2015 dat je nog niet geadopteerd hebt;
  • je bent meemoeder en je volgt een adoptieprocedure voor het kind van je partner. Je kan de adoptieprocedure in dat geval stopzetten en het kind erkennen.

Sinds 1 april 2018 is de nieuwe wetgeving rond erkenningen in voege. Die verplicht ons om een extra akte op te stellen wanneer er een intentie is om een kindje te erkennen. Er moeten voortaan dus 2 akten in plaats van 1 opgemaakt worden. Dit geldt voor ALLE erkenningen, zowel voor als na de geboorte van jullie kindje.

Het kind kan de familienaam van de erkenner krijgen in de erkenningsakte na de geboorte, indien de moeder hiermee instemt.

Is de familienaam in de erkenningsakte niet toegekend?
Dan kan binnen de periode van één jaar, te rekenen vanaf de datum van erkenning, een akte van naamstoekenning opgemaakt worden. Voorwaarde is dat dit gebeurt voor de meerderjarigheid of ontvoogding van het kind en met instemming van de moeder.

Voorwaarden

De moeder en / of het kind geven toestemming voor de erkenning. Wie toestemming moet geven, hangt af van de leeftijd van het kind:

  • Bij een minderjarig en niet-ontvoogd kind moet de moeder haar toestemming geven;
  • Als het kind ouder is dan 12 jaar moeten de moeder en het kind zelf toestemming geven;
  • Voor de erkenning van een meerderjarig of minderjarig ontvoogd kind is alleen de toestemming van het kind vereist.

Hoe aanvragen

De aangifte van erkenning en de erkenning moeten gebeuren bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente waar één van de betrokkenen ingeschreven is in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister of waar het kind geboren is.

Neem altijd eerst contact op met de dienst Burgerzaken om te melden dat jullie een kindje willen erkennen. Wij vragen alle documenten aan of informeren jullie over de documenten die jullie zelf moeten voorleggen. Indien de documenten niet zijn opgesteld in het Nederlands, vragen wij een eensluidend verklaarde vertaling.

Als wij alle documenten ontvangen hebben, contacteren we jullie om een moment af te spreken om alles verder in orde te brengen.

Heb je de documenten die je zelf moest opvragen in je bezit, neem dan contact op met ons, zodat we deze samen kunnen bekijken op volledigheid. Van zodra we de documenten bekeken hebben, contacteren we jullie om een moment af te spreken om alles verder in orde te brengen.

Een kind erkennen kan je:

Afhandeling

De erkenning voor de geboorte moet altijd gebeuren door de moeder en haar partner samen.

Uitzonderingen

Als de vader getrouwd is met een andere partner dan de moeder of als de moeder getrouwd is met een andere partner dan de vader, dan moet de echtgenoot of echtgenote op de hoogte gebracht worden van de erkenning.

Wat meebrengen

Omdat elke aangifte verschillend is, geven we je graag de exacte informatie via mail of per telefoon.

Openingsuren & contact

Burgerzaken

adres
Gustaaf Peetersstraat 72520 Ranst (Broechem)
Tel. tel.
03 470 10 84
e-mail
bevolking@ranst.be

Openingsuren

Vandaag open van 9 tot 12 uur
Morgen gesloten

Wij werken op afspraak.

Een afspraak makendoe je bij voorkeur online.

Wil je gebruik maken van onze dienstverlening in één van de nieuwe wijkantennes? Maak dan telefonisch een afspraak via 03 485 79 69.

We raden sowieso aan om zoveel mogelijk ons automatisch loket te gebruiken. Hier kan je de meeste documenten 24 uur op 24 en 7 dagen op 7 opvragen en afdrukken.

Vind je het juiste product niet? Neem dan even telefonisch contact op.

Wil je meerdere dingen afhalen? Maak dan per item een afspraak. Zo garanderen wij een maximum service met een minimale wachttijd.

Deel deze pagina