Inschrijvingen

GBS De Knipoog is een bewust kleinschalige gemeentelijke school. Inzake inschrijvingen respecteren we de wettelijke regeling voor scholen met een maximumcapaciteit. Concreet betekent dit dat er voor het schooljaar 2022-2023 door voorrangsgroepen (broers/zussen en kinderen van personeelsleden) ingeschreven kan worden vanaf 7 maart 2022 om 8.30 uur. De vrije inschrijvingen starten in onze school op dinsdag 22 maart 2022 om 8.30 uur. Vanaf dan gebeuren de inschrijvingen in chronologische volgorde tot de maximumcapaciteit bereikt is. Op dezelfde manier worden wachtlijsten aangelegd. 

Je hebt er dus alle belang bij om tijdig informatie te verzamelen over de visie, werking en omgeving van onze school. Zo kan je vanaf de dag dat de (vrije) inschrijvingen starten, beslissen voor de maximumcapaciteit bereikt is. (Want vol = vol). 
 
Opendeurmoment en schoolbezoek

Je kan uitgebreid kennis maken met onze school, het pedagogisch project, de schoolvisie, het schoolteam en onze werking op ons opendeurmoment dat doorgaat op zondag 13 februari 2022. Zie flyer in bijlage (helemaal onderaan).

Maak alvast kennis met onze school en ons team.

https://youtu.be/d9TWxEsOJJ4

Je kan er ook voor kiezen om een individueel bezoek aan de school te brengen om op die manier heel wat informatie over onze school en onze werking te verzamelen. Dit kan voor inschrijvingen voor schooljaar 2022-2023 sinds 8 november 2021. Je maakt hiervoor een afspraak via het secretariaat (tel 03 475 14 48 of secretariaat@deknipoogranst.be) of je neemt contact op met de directie (directie@deknipoogranst.be). 

Met de huidige maatregelen kunnen individuele bezoeken voorlopig enkel buiten de schooluren.  We respecteren daarbij alle geldende veiligheids- en hygiënemaatregelen. Dit betekent concreet dat het aantal bezoekers beperkt is, we de handhygiëne respecteren bij het betreden van het schoolgebouw, het dragen van een mondmaskers verplicht is als de afstand niet gerespecteerd kan worden...

 
 
Instapdata

Kleuters mogen voor het eerst naar school vanaf de instapdatum nadat ze twee jaar en zes maanden geworden zijn. Wordt je kind 2,5 jaar op een instapdatum? Dan mag het al vanaf die dag naar school. 

De 7 instapdata voor de kleuterschool zijn: 

 • de 1ste schooldag na de zomervakantie
 • de 1ste schooldag na de herfstvakantie
 • de 1ste schooldag na de kerstvakantie
 • de 1ste schooldag van februari
 • de 1ste schooldag na de krokusvakantie
 • de 1ste schooldag na de paasvakantie
 • de 1ste schooldag na Hemelvaartsdag 

Voor het schooljaar 2021 - 2022 zijn volgende data instapmomenten:

 • De eerste schooldag 1 september 2021
 • De dag na de herfstvakantie 8 november 2021
 • De dag na de kerstvakantie 10 januari 2022
 • De eerste schooldag van februari 1 februari 2022
 • De dag na de krokusvakantie 7 maart 2022
 • De dag na de paasvakantie 19 april 2022
 • De eerste schooldag na Hemelvaartsdag 30 mei 2022

Voor het schooljaar 2022 - 2023 zijn volgende data instapmomenten:

 • De eerste schooldag 1 september 2022
 • De dag na de herfstvakantie 7 november 2022
 • De dag na de kerstvakantie 9 januari 2023
 • De eerste schooldag van februari 1 februari 2023
 • De dag na de krokusvakantie 27 februari 2023
 • De dag na de paasvakantie 17 april 2023
 • De eerste schooldag na Hemelvaartsdag 22 mei 2023

Vanaf de leeftijd van 3 jaar kan een kleuter elke dag worden ingeschreven (als er nog plaats is) zonder rekening te houden met de instapdata.

Bij twijfel kan je op http://onderwijs.vlaanderen.be/nl/naar-de-kleuterklas, op basis van de geboortedatum van je kind, de instapdatum berekenen.

Leerplicht

In België geldt voor alle kinderen een leerplicht van 5 tot 18 jaar. Op die manier wil de overheid ervoor zorgen dat ALLE kinderen onderwijs krijgen. Voor alle kinderen die in hetzelfde kalenderjaar geboren zijn, start de leerplicht op hetzelfde moment, namelijk op 1 september van het kalenderjaar waarin zij 5 jaar worden. De leerplicht start dus al in de kleuterschool.  Voor 5-jarige kleuters is er een leerplicht van 290 halve lesdagen. Voor jongere kinderen is er (voorlopig) geen leerplicht, maar we moedigen als school ook hun aanwezigheid sterk aan, omdat het essentieel is voor een vlotte en succesvolle schoolloopbaan.

Voldoende aanwezigheid in de kleuterschool is een vereiste voor 6-jarige leerlingen om de overstap naar de lagere school te mogen maken. Als een kleuter onvoldoende aanwezig is geweest, kan hij/zij de overstap naar de lagere school pas maken na gunstig advies van de klassenraad. Bij onvoldoende aanwezigheid in de kleuterschool kan de klassenraad ook beslissen dat je kind nog een extra jaar kleuteronderwijs moet volgen voor het klaar is om de overstap te maken. 

Uitzonderlijk kan een leerling die 5 jaar wordt voor 1 januari van het lopende schooljaar, toch ingeschreven worden in het lager onderwijs. Hierover kan alleen de klassenraad beslissen en die wint hiervoor advies in bij het centrum voor leerlingbegeleiding (CLB). 

Openingsuren & contact

De Knipoog

adres
Schoolstraat 172520 Ranst
Tel. tel.
03 475 14 48
e-mail
secretariaat@deknipoogranst.be

Openingsuren

Vandaag gesloten
Morgen open van 8.45 tot 11.55 uur en 13.15 tot 15.35 uur

Contacteer De Knipoog

Inschrijvingen

Deel deze pagina