Elektronische identiteitskaart - eID

Met een Belgische identiteitskaart kan je aantonen dat je ingeschreven bent in het bevolkingsregister van België en kan je in het buitenland jouw nationaliteit en identiteit bewijzen.

In de eID zit een microchip gebouwd waarmee je:

 • je identiteit online kan bevestigen
 • documenten elektronisch kan ondertekenen.

Sinds 1 maart 2014 is de geldigheidsduur van een eID 10 jaar (oudere kaarten blijven nog 5 jaar geldig). Je vindt de geldigheidsduur aan de voorzijde van jouw kaart.

Uitzondering is de eID voor jongeren van 12 tot 18 jaar, die maar 6 jaar geldig is. De eID voor personen vanaf 75 jaar is 30 jaar geldig.

Bij de aanvraag van jouw eID krijg je een brief met een pin- en pukcode.

 • je hebt je pincode nodig elke keer je je eID wilt gebruiken
 • je hebt je pukcode nodig om je pincode de eerste keer in te stellen of als je je pincode niet meer weet, wilt wijzigen of deblokkeren.

Een pasfoto moet recent zijn (maximaal 6 maanden oud!). Bij een vernieuwing kan je dus niet dezelfde pasfoto voorleggen als de foto die je gebruikt hebt voor je huidige identiteitsdocument.

Voorwaarden

Op de leeftijd van 12 jaar krijgt elke Belg automatisch een identiteitskaart. Kinderen die 12 jaar worden en nog een geldig Kids-ID hebben, ontvangen pas automatisch een eID op het moment dat hun kids-ID vervalt, ten laatste op de leeftijd van 14 jaar en 9 maanden.

Vanaf 15 jaar ben je ook verplicht om je identiteitskaart altijd bij je te hebben.

Hoe aanvragen

Vanaf de leeftijd van 12 jaar ontvang je van de gemeente waar je woont automatisch een oproepingskaart om je eID bij het Onthaal aan te vragen.

Ook als de geldigheidsperiode van je eID verloopt, ontvang je automatisch een oproepingskaart om een nieuwe eID aan te vragen.

In een aantal gevallen kan je ook op eigen initiatief een eID aanvragen bij je gemeente:

 • als je eID verloren, gestolen of beschadigd is: je moet dan altijd een nieuwe aanvraag doen. Je kaart wordt niet automatisch opnieuw gemaakt;
 • als je pasfoto niet meer gelijkend is;
 • als je van naam of geslacht verandert;
 • bij een inschrijving na verblijf in het buitenland of ambtelijke schrapping;
 • als je een kaart aanvraagt in een andere landstaal.

Je gaat vervolgens met je oproepingskaart, een recente pasfoto en je huidige identiteitskaart naar jouw gemeente. 2 tot 3 weken later krijg je per brief bericht dat jouw eID klaar ligt aan het Onthaal.
Maak een afspraak om een nieuwe eID aan te vragen.

Om de 'elektronische handtekening' te kunnen gebruiken, ontvang je in de brief ook een pin- en een pukcode. Neem de brief met de codes mee naar het gemeentehuis als je je eID afhaalt. De pincode kan je bij afhaling nog wijzigen als je dat wenst ( minimum 4, maximum 12 cijfers ).
Maak een afspraak om je nieuwe eID af te halen.

Let op: als Belg ben je altijd verantwoordelijk om je eigen identiteitsdocumenten te beheren. Hou daarom zelf de vervaldatum in het oog. Het is altijd mogelijk dat je oproepingskaart voor een nieuwe eID verloren is gegaan. Heb je 3 weken voor de vervaldatum van je eID nog geen oproepingskaart ontvangen? Vraag dan onmiddellijk zelf bij jouw gemeente een nieuwe eID aan.

De tarieven voor een eID verschillen van gemeente tot gemeente.

In dringende gevallen kan je een spoedprocedure aanvragen met levering binnen 1 dag in Brussel of Ranst. Let op: hiervoor betaal je wel meer.

Neem voor meer info contact op met jouw gemeente.

Kostprijs

€19.10 te betalen met bancontact

Uitzonderingen

Als je door gezondheidsproblemen niet meer zelf naar het Onthaal kan gaan, dan kan je een alternatieve aanvraagprocedure vragen. Neem daarvoor contact op met jouw gemeente.

Wat meebrengen

Bij de aanvraag van je eID breng je volgende zaken mee:

 • jouw oproepingskaart;
 • een recente pasfoto die aan de voorwaarden, vermeld op de oproepingskaart, voldoet;
 • jouw huidige identiteitskaart of het vervangingsattest van de politie ( bij verlies of diefstal ).

Bij het afhalen van je eID:

 • jouw oude identiteitskaart
 • de brief die je thuis kreeg met de vraag jouw identiteitskaart af te halen en waarop ook je pin- en pukcode vermeld staan.

Meer info

Bij verlies of diefstal van je identiteitskaart, moet je altijd een nieuwe identiteitskaart aanvragen bij de dienst Onthaal. Ze wordt dus niet automatisch opnieuw gemaakt! Maak hiervoor eerst een afspraak via het E-loket.

play: none;">

: wanneer je de eid bent kwijtgespeeld of deze is gestolen dan moet je altijd een nieuwe aanvraag doen – deze wordt niet automatisch opnieuw gemaakt.

: wanneer je de eid bent kwijtgespeeld of deze is gestolen dan moet je altijd een nieuwe aanvraag doen – deze wordt niet automatisch opnieuw gemaakt.: wanneer je de eid bent kwijtgespeeld of deze is gestolen dan moet je altijd een nieuwe aanvraag doen – deze wordt niet automatisch opnieuw gemaakt.

: wanneer je de eid bent kwijtgespeeld of deze is gestolen dan moet je altijd een nieuwe aanvraag doen – deze wordt niet automatisch opnieuw gemaakt.