Graf-, columbarium- en urnenveldconcessies

Partners of gezinnen kunnen een grafconcessie aanvragen als zij samen begraven willen worden. Ook bij crematies zijn concessies voor een columbarium en urnenveld mogelijk.

Een concessie kan dienen voor:

  • de aanvrager
  • zijn of haar echtgeno(o)t(e)
  • zijn of haar bloed- of aanverwanten
  • al wie aangeduid is door de concessiehouder en die daartoe bij de gemeentelijke overheid zijn wil te kennen heeft gegeven.

Wanneer iemand overlijdt terwijl hij op dat ogenblik een feitelijk gezin vormde, kan de overlevende een concessie aanvragen aan de bevoegde overheid. Een concessieaanvraag mag ook worden ingediend ten behoeve van een derde en van diens familie.

De bevoegde overheid stelt de duur en de voorwaarden voor het toekennen van een concessie vast:

  • het  college van burgemeester en schepenen kan op de gemeentelijke begraafplaatsen concessies verlenen.

Hoe aanvragen

Het aanvraagformulier voor concessies kan je verkrijgen bij de dienst Burgerlijke Stand.

De concessietermijn start op de datum van begraving van de eerste overledene. De maximale termijn van een concessie is 30 jaar.

Minstens een jaar voor het verstrijken van de concessie maakt de bevoegde overheid een akte op met een oproep tot eventuele hernieuwing. Een afschrift van deze akte wordt een jaar lang zowel bij het graf als aan de ingang van de begraafplaats uitgehangen. Als de hernieuwing niet tijdig wordt aangevraagd, vervalt de concessie.

Ook op aanvraag kan de bevoegde overheid opeenvolgende hernieuwingen toestaan voor het verstrijken van de concessietermijn, bijvoorbeeld:

  • na het overlijden van de oorspronkelijke concessiehouder
  • na elke nieuwe bijzetting in de concessie.

Een hernieuwing kan enkel worden geweigerd als blijkt dat op het moment van de aanvraag de concessie verwaarloosd is. Verwaarlozing kan ook leiden tot het afschaffen van de concessie.

Kostprijs

De gemeenteraad stelt het verschuldigde bedrag voor een concessie vast.

- grafconcessie voor een periode van 30 jaar voor inwoners: € 675 en voor niet-inwoners: € 1125

- columbariumconcessie voor een periode van 30 jaar voor inwoners : € 650 en voor niet-inwoners : € 850

- urnenveldconcessie voor een periode van 30 jaar voor inwoners : € 650 en voor niet-inwoners € 850

Deze prijzen zijn de prijzen per concessie waarin maximaal 2 personen kunnen begraven worden.

Regelgeving

Decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging.

Openingsuren & contact

Burgerlijke stand

adres
Gustaaf Peetersstraat 72520 Ranst (Broechem)
Tel. tel.
03 470 10 84
Fax fax
03 233 34 11
e-mail
burgerlijke.stand@ranst.be

Openingsuren

Vandaag open van 9 tot 12 uur
Morgen open van 9 tot 12 uur en 14 tot 19 uur

Wij werken op afspraak.

Een afspraak makendoe je bij voorkeur online.

Telefonisch een afspraak maken kan via 03 485 79 69.

We raden sowieso aan om zoveel mogelijk het e-loket te gebruiken.

De meeste documenten kan je trouwens 24 uur op 24 en 7 dagen op 7 opvragen en afdrukken via ons automatisch loket.

Vind je het juiste product niet? Neem dan even telefonisch contact op.

Maak je een afspraak om meerdere dingen af te halen? Voorzie dan per item een afspraak. Op die manier garanderen wij een maximum aan service met een minimum aan wachttijd.

Deel deze pagina