Beleidsvisie op bouwen in Ranst

Ranst is een landelijke gemeente met enkele (dorps)kernen die worden omgeven door open ruimte.

We merken een sterke vraag naar bijkomende woningen, niet alleen eengezinswoningen, maar ook grotere projecten, dikwijls met meergezinswoningen.

Het behoud van het groene en open karakter van onze gemeente wordt door de bevolking als heel belangrijk ervaren. Dit kwam tot uiting in de burgerbevraging die werd georganiseerd in het najaar van 2019. Uit dezelfde bevraging blijkt dat een goede ruimtelijke ordening en ruimtelijke planning belangrijkeĀ  aandachtspunten zijn.

Daarom stelde het bestuur nieuwe richtlijnen op die een nieuwe visie weergeven op hoe de ruimtelijke invulling in onze gemeente kwalitatief gerealiseerd moet worden, met aandacht
voor behoud van open ruimte en kernverdichting. Deze bouwrichtlijnen werden goedgekeurd door gemeenteraad op 20 januari 2019.

Nieuwe inzichten zorgen ervoor dat de tekst nu aangepast en omgevormd moet worden naar een ‘Beleidsvisie op bouwen’. Voordat ze voorgelegd wordt aan de gemeenteraad, organiseren we van 2 mei 2021 tot 2 juni 2021 een publieke raadpleging bij de brede Ranstse bevolking.

Geef je opmerkingen, bedenkingen en suggesties via het e-formulier

De volledige tekst van de beleidsvisie bouwen in Ranst kan je hieronder downloaden.


Je kan een afgedrukt exemplaar van de beleidsvisie ook raadplegen (op afspraak) bij de dienst omgeving (Van den Nestlaan 110) en in de bibliotheken.

Openingsuren & contact

Dienst omgeving

adres
Van den Nestlaan 1102520 Ranst (Broechem)
Tel. tel.
03 470 10 83
e-mail
omgeving@ranst.be

Openingsuren

Vandaag gesloten
Morgen open van 9 tot 12 uur

Door de coronamaatregelen vragen wij je om je bezoek aan het gemeentehuis, het ocmw en andere gemeentediensten zoveel mogelijk uit te stellen.
Voor dringende zaken en als het echt niet anders kan, maak je een afspraak met de betrokken dienst(en).

Deel deze pagina