Weg- en rioleringswerken Kromstraat

De gemeente Ranst, het Agentschap Wegen en Verkeer, water-link en Aquafin slaan de handen in elkaar voor riolerings- en wegenwerken in de Kromstraat (tussen het kruispunt met de Schawijkstraat en het kruispunt met de Gasthuisstraat) en in de Spruytershofstraat.

Waarom deze werken?

In de Kromstraat wordt een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd waarop verschillende zijstraten worden aangekoppeld. Daarnaast wordt de straat veiliger ingericht met o.a. afgescheiden fietspaden, vrij van de rijweg.

Verder worden de kruispunten, en zeker het kruispunt Kromstraat – Kastanjelaan, veiliger gemaakt.

Hoe verlopen de werken?

Momenteel zijn de voorbereidende werken nog volop bezig in de Kromstraat.
Vanaf maandag 19 april 2021 starten de nutsmaatschappijen met de uitvoering van hun werken.

De werken starten aan de kant van de Schawijkstraat en schuiven langs de noordzijde van de Kromstraat telkens op in de richting van het kruispunt met de Gasthuisstraat.

Om de hinder voor de bewoners en de handelaars te beperken, wordt er in verschillende fases gewerkt.
Hiervoor wordt telkens een rijvak over een zone van maximaal 250 meter ingenomen. Wanneer de werken een zijstraat passeren zal deze zijstraat afgesloten worden en wordt er een lokale omleiding voorzien. Ook voor de fietsers is er telkens een omleiding voorzien.

Het verkeer op de Kromstraat kan de werfzone beurtelings passeren door tijdelijke verkeerslichten die geplaatst zullen worden.

Er wordt getracht om de hinder zo veel mogelijk te beperken, maar we vragen toch begrip voor de hinder die er ongetwijfeld zal zijn.

Timing

De bedoeling is dat de werken van de nutsmaatschappijen aan de noordzijde zijn afgerond voor het bouwverlof, dus voor 12 juli 2021.

Na het bouwverlof starten de nutsmaatschappijen met de werken aan de zuidzijde van de Kromstraat vanaf de Nachtegalenlaan richting Wommelgem.

Ook in de Spruytershofstraat zullen de nutsbedrijven werken, maar pas na de rioleringswerken die hier al in de zomer van 2021 starten.

 

vanaf 19 april 2021
  werken nutsbedrijven
najaar 2021   riolerings- en wegenwerken
 
 

Bijkomende info vind je hier.

Kromstraat_werken

Deel deze pagina