Huwelijk

Het huwelijk is een verbintenis tussen twee mensen, voltrokken door de ambtenaar van de burgerlijke stand. Het huwelijk vindt plaats in het kasteel Vrieselhof.

Het huwelijk kan plaatsvinden in de gemeente waar één van de aanstaande echtgenoten is ingeschreven in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister.

Je kan zelf kiezen of je al dan niet getuigen wenst bij je huwelijk. Er kunnen 0 tot 4 getuigen aangeduid worden.

In Ranst kan je elke werkdag huwen ( ma - do: 10u00 - 15u00, vr: 10u00-13u00 ) en op zaterdag tot 11u30.

Voorwaarden

De voorwaarden om te kunnen trouwen, worden bepaald door de wet van het land waarvan men de nationaliteit heeft. De belangrijkste huwelijksvoorwaarden voor Belgen zijn:

 • minimumleeftijd: de minimumleeftijd om te trouwen, is 18 jaar. De jeugdrechtbank kan die leeftijdsbeperking opheffen als daar goede redenen voor zijn;
 • toestemming van de echtgenoten: beide partners moeten vrijwillig toestemmen in het huwelijk. Een gedwongen huwelijk is dus verboden;
 • afwezigheid van een huwelijksbeletsel: huwelijken tussen personen die onderling een te nauw bloed- of aanverwantschap hebben, zijn verboden. De koning kan, om gewichtige redenen, dat verbod opheffen. Zo'n verzoek moet gericht worden aan de minister van Justitie;
 • verbod op bigamie: iemand die al getrouwd is, mag geen ander huwelijk aangaan. Dat verbod geldt ook voor vreemdelingen die in België trouwen, zelfs als hun eigen nationale wet polygamie toestaat. Bigamie is een strafbaar feit;
 • verbod op schijnhuwelijk: een huwelijk waarbij de intentie van minstens één van de echtgenoten niet gericht is op de totstandbrenging van een duurzame levensgemeenschap, maar alleen op het verkrijgen van een verblijfsrechtelijk voordeel, is verboden.

De voorwaarden voor vreemdelingen worden bepaald door hun eigen nationale wet.

Hoe aanvragen

De aangifte van het huwelijk kan ten vroegste 6 maanden en ten laatste 14 dagen voor de geplande huwelijksdatum.

Om een datum voor je huwelijk vast te leggen, hoef je niet te wachten tot je aangifte doet. Je kan hiervoor altijd contact opnemen met de dienst Burgerlijke Stand. Dit om te vermijden dat de datum waarop je wenst te huwen niet meer beschikbaar zou zijn.

De dienst Burgerlijke Stand verzamelt zelf alle papieren van de Belgen in België en nodigt de aanstaande echtgenoten uit voor het opmaken van de huwelijksaangifte. De personen van een andere nationaliteit en de Belgen die papieren nodig hebben van het buitenland, moeten dat zelf doen. De documenten mogen maximaal 6 maanden oud zijn. Al deze papieren moeten voorzien zijn van de nodige legalisatie en van een Nederlandse vertaling door een beëdigd vertaler van de rechtbank in België.

Het burgerlijk huwelijk kan voltrokken worden minimaal 14 dagen na de huwelijksaangifte en uiterlijk 6 maanden erna. Het burgerlijk huwelijk moet plaatsvinden vóór het eventuele religieuze huwelijk.

De ambtenaar van de burgerlijke stand verbindt de aanstaande echtgenoten in de echt. Daarvan maakt hij meteen een huwelijksakte op in de digitale database van aktes van de burgerlijke stand.

De gehuwden krijgen een trouwboekje, waarin later bijvoorbeeld de kinderen worden ingeschreven en eventueel de parochie waar het kerkelijke huwelijk wordt ingezegend.

Maak een afspraak om een huwelijk aan te geven

Kostprijs

gratis

Regelgeving

Artikelen 75, 76 en 144 tot 171 van het Burgerlijk Wetboek

Wat meebrengen

 • identiteitskaart van de partners en het rijksregisternummer van de eventuele getuigen.

Personen van een andere nationaliteit moeten volgende stukken voorleggen:

 • letterlijk afschrift van de geboorteakte;
 • bewijs van identiteit;
 • bewijs van woonst;
 • bewijs van ongehuwde staat;
 • nationaliteitsbewijs;
 • wetscertificaat.

Al deze papieren moeten voorzien zijn van de nodige legalisatie en van een Nederlandse vertaling door een beëdigd vertaler van de rechtbank in België.

Openingsuren & contact

Burgerzaken

adres
Gustaaf Peetersstraat 72520 Ranst (Broechem)
Tel. tel.
03 470 10 84
e-mail
bevolking@ranst.be

Openingsuren

Vandaag open van 9 tot 12 uur en 14 tot 16.30 uur
Morgen open van 9 tot 12 uur

Wij werken op afspraak.

Een afspraak maken

doe je bij voorkeur online of via 03 485 79 69.

Ook voor de wijkantennes.

We raden sowieso aan om zoveel mogelijk ons automatisch loket te gebruiken. Hier kan je de meeste documenten 24 uur op 24 en 7 dagen op 7 opvragen en afdrukken.

Vind je het juiste product niet? Neem dan even telefonisch contact op.

Wil je meerdere dingen afhalen? Maak dan per item een afspraak. Zo garanderen wij een maximum service met een minimale wachttijd.

Deel deze pagina