Brexit

Op 31 december 2020 eindigt de overgangsperiode voor de uitstap van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie (Brexit).

Het terugtrekkingsakkoord vrijwaart ook na de overgangsperiode de verworven rechten van de onderdanen van het Verenigd Koninkrijk die voor het einde van de overgangsperiode in de Europese Unie verbleven of er als Britse grensarbeider actief waren. Het beschermt ook de rechten van bepaalde familieleden die hen hebben vervoegd of nog willen vervoegen.

Voor wie

De onderdanen van het Verenigd Koninkrijk en hun familieleden die al een geldig verblijfsdocument (bijlage 8, 8bis, E, E+, F, F+ kaart) bezitten en die hun rechten willen behouden, moeten een aanvraag indienen voor een nieuwe verblijfskaart als begunstigden van het terugtrekkingsakkoord (M kaart).

Maar ook een onderdaan van het Verenigd Koninkrijk die kan aantonen dat hij voor 1 januari 2021 gebruik gemaakt heeft van zijn recht op vrij verkeer kan het statuut van begunstigde van het terugtrekkingsakkoord verkrijgen, net zoals bepaalde familieleden die hem hebben vervoegd of willen vervoegen.

Hoe aanvragen

Omdat dit een complexe materie is, willen we alle burgers die in aanmerking komen correct informeren.

Stuur een mail met je persoonsgegevens (inclusief rijksregisternummer) en een korte toelichting, eventueel aangevuld met je eigen vragen naar bevolking@ranst.be.

Gelieve als onderwerp 'Brexit: aangevuld met je eigen naam' te gebruiken.

We bekijken onder welke voorwaarden jouw dossier valt en welke stappen er in jouw concrete situatie moeten genomen worden.

Openingsuren & contact

Burgerzaken

adres
Gustaaf Peetersstraat 72520 Ranst (Broechem)
Tel. tel.
03 470 10 84
e-mail
bevolking@ranst.be

Openingsuren

Vandaag open van 9 tot 12 uur
Morgen open van 9 tot 12 uur en 14 tot 19 uur

Wij werken op afspraak.

Een afspraak maken

doe je bij voorkeur online of via 03 485 79 69.

Ook voor de wijkantennes.

We raden sowieso aan om zoveel mogelijk ons automatisch loket te gebruiken. Hier kan je de meeste documenten 24 uur op 24 en 7 dagen op 7 opvragen en afdrukken.

Vind je het juiste product niet? Neem dan even telefonisch contact op.

Wil je meerdere dingen afhalen? Maak dan per item een afspraak. Zo garanderen wij een maximum service met een minimale wachttijd.

Deel deze pagina