Omgevingsvergunning

De omgevingsvergunning verenigt en vervangt de stedenbouwkundige vergunning en de milieuvergunning. Zowel voor zuiver stedenbouwkundige, zuiver milieutechnische als gemengde projecten moet je nu een omgevingsvergunning aanvragen. De aanvragen worden ingediend bij één loket, het omgevingsloket, waarna één openbaar onderzoek en één adviesronde worden georganiseerd.

Voor wie

Wie wil bouwen of verbouwen, dient in de meeste gevallen over een omgevingsvergunning  te beschikken.

Je hebt ook een vergunning nodig voor o.a.:

 • de afbraak van bestaande gebouwen
 • in sommige gevallen voor het vellen van bomen
 • het wijzigen van het bodemreliëf
 • het plaatsen van een afsluiting (hout of steen, enkel draadafsluiting niet)
 • het plaatsen van een tuinhuisje
 • het plaatsen van een zwembad
 • het plaatsen van reclameborden

 Voor een aantal kleine werken is geen omgevingsvergunning nodig of volstaat een melding bij de dienst omgeving. 

In beide gevallen mogen de werken echter niet strijdig zijn met bv.:

 • stedenbouwkundige verordeningen of verkavelingsverordeningen
 • ruimtelijke uitvoeringsplannen
 • bijzondere plannen van aanleg
 • voorschriften van verkavelingsvergunningen
 • regelgeving over monumenten en landschappen
 • ...

Voorwaarden

Op het omgevingsloket kan je nagaan of je een vergunning nodig hebt en of de medewerking van een architect vereist is.

Voor sommige werken volstaat een melding of geldt een vrijstelling.

Om zeker te zijn, kan je het best altijd vooraf contact opnemen met de dienst omgeving.

Hoe aanvragen

De aanvraagprocedure voor de omgevingsvergunning is volledig digitaal en gebeurt via het omgevingsloket.

Kostprijs

Wens je een omgevingsvergunning toch analoog in te dienen omdat je bv. zelf geen computer hebt, dan kan je hiervoor terecht op de dienst omgeving na afspraak. Hiervoor betaal je 50 euro.

Openingsuren & contact

Dienst omgeving

adres
Gustaaf Peetersstraat 72520 Ranst (Broechem)
Tel. tel.
03 470 10 83 of 03 470 10 89
e-mail
omgeving@ranst.be

Openingsuren

Vandaag open van 9 tot 12 uur
Morgen open van 9 tot 12 uur

Je kan ook altijd in onderling overleg met de betrokken dienst(en) een afspraak maken tijdens de kantooruren en op dinsdag eventueel ook tussen 19 en 20 uur. 

Deel deze pagina