Wilsverklaring inzake euthanasie

Je kan je wil over je levenseinde en jouw eventuele weigering van medische zorg uitdrukken in een zogenaamde wilsverklaring, voor het geval je niet meer in staat bent om je wil duidelijk kenbaar te maken, bijvoorbeeld door een coma.

Voorwaarden

Een wilsverklaring is geldig als ze:

 • opgesteld is volgens een wettelijk voorgeschreven modelformulier;
 • opgesteld of bevestigd is
  • voor 02.04.2020: minder dan vijf jaar voor het begin van de wilsonbekwaamheid van de patiënt;
  • vanaf 02.04.2020: voor het begin van de wilsonbekwaamheid van de patiënt;
 • opgesteld is in het bijzijn van twee meerderjarige getuigen waarvan er minstens één geen materieel voordeel heeft bij het overlijden.

Euthanasie kan alleen worden uitgevoerd als:

 • de patiënt op het moment van het verzoek meerderjarig ( of ontvoogd minderjarig ) is;
 • de patiënt op het moment van het verzoek handelingsbekwaam is;
 • het geschreven verzoek vrijwillig, overwogen en herhaald is;
 • het verzoek niet tot stand is gekomen als gevolg van externe druk;
 • de patiënt zich bevindt in een medisch uitzichtloze situatie;
 • het lichamelijke en/of psychische lijden aanhoudend en ondraaglijk is, en niet kan worden verzacht;
 • de toestand van de patiënt te wijten is aan een ernstige en ongeneeslijke, door ongeval of ziekte veroorzaakte aandoening.

Hoe aanvragen

Je laat de wilsverklaring registreren bij je gemeentebestuur. Die wilsverklaring kan op ieder ogenblik worden herzien of ingetrokken. Wilsverklaringen euthanasie opgesteld vanaf 2 april 2020 zijn automatisch onbeperkt geldig. Wilsverklaringen met een datum vóór 2 april 2020 behouden een geldigheid van vijf jaar vanaf de datum van verklaring.

Je kunt het formulier voor een wilsverklaring downloaden of afhalen bij de dienst Burgerlijke Stand. Daarna vul je ze thuis in. Heb je hierbij graag hulp, dan kan je contact opnemen met LEIF-consulent Robert Van Meerbeeck. Hij helpt je graag om je voorafgaande zorgplanning op papier te zetten.

De wilsverklaring kan één of meer vertrouwenspersonen aanwijzen die als het zover is de behandelende arts op de hoogte brengen van de wil van de patiënt. Ook de vertrouwenspersonen moeten het formulier ondertekenen.

Buiten deze wilsverklaring om is euthanasie alleen mogelijk op uitdrukkelijk verzoek van een patiënt die nog in staat is om zijn wil om te sterven uit te drukken.

Dat verzoek moet schriftelijk worden vastgelegd en het moet gedateerd en getekend zijn. Als de patiënt het verzoek niet zelf kan opstellen ( bijvoorbeeld omdat hij verlamd is ), dan kan een derde dat voor hem doen in het bijzijn van een arts.

De Federale Controle- en Evaluatiecommissie waakt over de correcte toepassing van de euthanasiewet. Deze commissie gaat na of de euthanasie is uitgevoerd onder de voorwaarden en volgens de procedure bepaald door de wet. Meer info over de werking van de Federale Controle- en Evaluatiecommissie vindt u op de website van de FOD Volksgezondheid.

Kostprijs

Het laten registreren van de wilsverklaring tot euthanasie is gratis.

Wat meebrengen

 • ondertekend formulier voor een wilsverklaring;
 • identiteitskaart van de persoon die de wilsverklaring aanvraagt.

Meer info

Door de registratie worden jouw gegevens opgenomen in een database die door de artsen kan geraadpleegd worden.

Openingsuren & contact

Burgerzaken

adres
Gustaaf Peetersstraat 72520 Ranst (Broechem)
Tel. tel.
03 470 10 84
e-mail
bevolking@ranst.be

Openingsuren

Vandaag gesloten
Morgen gesloten

Wij werken op afspraak.

Een afspraak maken

doe je bij voorkeur online of via 03 485 79 69.

Ook voor de wijkantennes.

We raden sowieso aan om zoveel mogelijk ons automatisch loket te gebruiken. Hier kan je de meeste documenten 24 uur op 24 en 7 dagen op 7 opvragen en afdrukken.

Vind je het juiste product niet? Neem dan even telefonisch contact op.

Wil je meerdere dingen afhalen? Maak dan per item een afspraak. Zo garanderen wij een maximum service met een minimale wachttijd.

Deel deze pagina