Ondernemen: aanvraag vergunning taxidienst (individueel bezoldigd personenvervoer)

Wil je een taxidienst uitbaten in de gemeente Ranst? Dan heb je een vergunning individueel bezoldigd personenvervoer (IBPV) nodig.

Voorwaarden

Personen en/of rechtspersonen die voldoen aan alle administratieve voorwaarden uit het decreet, en na onderzoek van de zedelijke waarborgen, beroepsbekwaamheid en solvabiliteit kunnen een exploitatievergunning toegekend krijgen door het college van burgemeester en schepenen.

Hoe aanvragen

Voordat je een aanvraag wil indienen, moet de kandidaat-exploitant kiezen welke dienst hij of zij wil uitoefenen.

Er zijn 4 mogelijke exploitatievormen, die vervat zijn in 1 vergunning 'Individueel Bezoldigd Personenvervoer'.

 • straattaxi: deze vorm van uitbating gebeurt via een app. Ritten worden min. 15 minuten op voorhand gereserveerd.
 • standplaatstaxi: parkeren op officiële taxistandplaatsen van de gemeente. Om van deze standplaatsen gebruik te maken dient de kandidaat-exploitant een machtiging aan te vragen bij het gemeentebestuur waar de standplaats gelegen is.
 • OV-taxi: is een vorm van collectief aangeboden openbaar vervoer. Ritten worden gereserveerd via een mobiliteitscentrale.
 • ceremonieel vervoer: een taxi enkel voor ceremonies. Deze vorm van uitbating werkt via een schriftelijke overeenkomst volgens een vastgesteld Vlaams model. Het voertuig wordt voor min. 3 uur gereserveerd.
 
 

Kostprijs

De vergunning zelf is gratis. De uitbater van een taxidienst betaalt jaarlijks een retributie van € 350 per vergund voertuig. De vergunninghouder is de eerste jaarlijkse retributie verschuldigd op het ogenblik van de afgifte van de vergunning en nadien telkens op 1 januari van het kalenderjaar.

Er is een verminderd tarief voor voertuigen die voldoen aan de minimale emissienormen:

 • Verminderd tarief voor zero-emissievoertuigen: € 250
 • Verminderd tarief voor schone voertuigen: € 250
  tot 1 januari 2025 voor voertuigen met:
  • min. ecoscore 74 voor voertuig met 5 passagiers
  • min. ecoscore 71 voor voertuig met 5+ passagiers
  • min. ecoscore 61 voor minibus met 5+ passagiers

De retributie wordt op 1 januari van elk jaar aangepast volgens de schommelingen van het indexcijfer van de consumptieprijzen.

Afhandeling

De vergunning wordt, mits volledigverklaring, binnen een termijn van 45 kalenderdagen afgeleverd.

Wat met vergunning voor 1 januari 2020?

Vergunningen afgeleverd voor 1 januari 2020, de zogenaamde Taxi- en VVB-vergunningen, zijn onderhevig aan een gemeentebelasting van € 250 per voertuig. Deze belasting blijft gelden voor de looptijd van de vergunning. Dit bedrag wordt op 1 januari van elk jaar aangepast volgens de schommelingen van het indexcijfer van de consumptieprijzen.

Openingsuren & contact

Secretariaat

adres
Gustaaf Peetersstraat 72520 Ranst (Broechem)
Tel. tel.
03 470 10 86
e-mail
info@ranst.be

Openingsuren

Vandaag open van 9 tot 12 uur
Morgen open van 9 tot 12 uur

Wij helpen je graag verder, maar dan wel op afspraak!

 
 
Telefonisch kan ook via 03 485 79 69.

Deel deze pagina