Provinciaal RUP 'Poort Vrieselhof - Fort van Oelegem'

Dit provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan bevindt zich in deelgemeente Oelegem.

Deze locatie dient als onthaalplaats voor de inrichting en de ontsluiting van de fortengordels. De bedoeling is de aanwezige potenties op vlak van recreatie, landschappelijke ontwikkeling, natuurlijke waarde, … te versterken en te benutten

Dit RUP werd door de Vlaamse Regering goedgekeurd op 10 juli 2015.

Deel deze pagina