Gemeentelijk RUP 'Zonevreemde bedrijven fase 1'

Dit gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan situeert zich op verschillende plaatsen in onze gemeente.

Het plan werd opgesteld om de verschillende zonevreemde maar vergund geachte bedrijven de kans te geven om zich aan te passen aan de huidige normen en eventueel uit te breiden. In eerste instantie werd een oplossing gezocht voor de bedrijven die reeds een gunstig planologisch attest verkregen hadden.

Dit RUP werd door de deputatie van de provincie Antwerpen goedgekeurd op 12 juli 2013.

Deel deze pagina