Gemeentelijk RUP 'Zonevreemde terreinen voor sport, recreatie & jeugdactiviteiten'

Dit gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan situeert zich op verschillende plaatsen in onze gemeente.

Het plan werd opgesteld om de verschillende verenigingen de kans te geven om zich aan te passen aan de huidige normen. 

Dit RUP werd door de deputatie van de provincie Antwerpen goedgekeurd op 22 november 2012.

Deel deze pagina