Gemeentelijk RUP 'Van den Nestlaan'

Dit gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan situeert zich in aan de Van den Nestlaan in deelgemeente Broechem.

Dit gebied was vroeger een militair domein; door de goedkeuring van dit plan is deze zone nu gebied voor openbaar nut en gemeenschapsvoorziening. De (nieuwe) gebouwen van de gemeentelijke diensten worden hier voorzien.

Dit RUP werd door de deputatie van de provincie Antwerpen goedgekeurd op 31 maart 2011.

Deel deze pagina