BPA 'Zevenbergen'

Dit Bijzonder Plan van Aanleg situeert zich in deelgemeente Ranst.

Dit plan is opgemaakt om de zone voor serviceresidentie de kans te geven om uit te breiden. Hiervoor wordt de vastgelegde zone voor landbouwgebied verplaatst naar een ander perceel dat een zekere ecologische waarde heeft en hierdoor kan gevrijwaard worden.

Dit BPA werd door de Vlaamse Regering goedgekeurd op 18 januari 2005.

Deel deze pagina