Nieuwe bouwrichtlijnen 2020

Ranst is een landelijke gemeente met enkele (dorps)kernen die worden omgeven door open ruimte.

We merken een sterke vraag naar bijkomende woningen, niet alleen eengezinswoningen, maar ook grotere projecten, dikwijls met meergezinswoningen.

Daarom stelde het bestuur nieuwe richtlijnen op die een nieuwe visie weergeven op hoe de ruimtelijke invulling, met aandacht voor behoud van open ruimte en kernverdichting, kwalitatief gerealiseerd moet worden. Het bestuur wil dat we klimaatvriendelijker gaan wonen. Dat wil zeggen: energiezuiniger, met minder verhardingen, met aandacht voor duurzame materialen, nieuwe woonvormen, verantwoorde mobiliteit en nog veel meer.

Op de gemeenteraad van december 2019 zullen de nieuwe bouwrichtlijnen voor onze gemeente ter goedkeuring worden voorgelegd. Vanaf 1 januari 2020 kunnen ze dan toegepast worden. Deze richtlijnen zijn gebaseerd op een aantal (kern)kwaliteiten waaraan elke (bouw)aanvraag voor een nieuwe woning of project zal worden getoetst.
De volledige tekst vind je als pdf onderaan.

Tot 24 november 2019 kan je via omgeving@ranst.be commentaar geven op deze richtlijnen. De opmerkingen worden aan het college van burgemeester en schepenen voorgelegd en (eventueel) meegenomen in de definitieve versie.
Je kan een afgedrukt exemplaar ook raadplegen in het gemeentehuis tijdens de openingsuren.

Openingsuren & contact

Dienst omgeving

adres
Gustaaf Peetersstraat 72520 Ranst (Broechem)
Tel. tel.
03 470 10 83 of 03 470 10 89
e-mail
omgeving@ranst.be

Openingsuren

Vandaag open van 9 tot 12 uur en 14 tot 16.30 uur
Morgen open van 9 tot 12 uur

Je kan ook altijd in onderling overleg met de betrokken dienst(en) een afspraak maken tijdens de kantooruren en op dinsdag eventueel ook tussen 19 en 20 uur. 

Deel deze pagina