Poolstok cvba

De gemeente en het OCMW zijn in 2014 lid geworden van Jobpunt cvba, "Vlaams Selectiecentrum voor het Overheidspersoneel cvba".

De vennootschap heeft als doel het instaan voor de uitvoering van opdrachten voor de werving en selectie van overheidspersoneel die haar worden toevertrouwd hetzij door haar leden, hetzij door derden, aanverwante diensten te ontwikkelen en te presteren zoals onder meer de organisatie van potentieelinschattingen, assessment centers, evenals de organisatie van overgangs- en bevorderingsproeven en mobiliteitenselecties en professionele begeleiding aan te bieden bij de realisatie van diverse HR-activiteiten ter ondersteuning van het HR-beleid van haar vennoten.

De vennootschap mag daarnaast, in het algemeen, alle handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks verbonden zijn met haar doel en/of die bijdragen tot, dan wel nuttig en/of nodig zijn voor de verwezenlijking van haar doel.

Bijkomende informatie: https://www.poolstok.be

Openingsuren & contact

Secretariaat

adres
Gustaaf Peetersstraat 72520 Ranst (Broechem)
Tel. tel.
03 470 10 86
e-mail
info@ranst.be

Openingsuren

Vandaag open van 9 tot 12 uur en 14 tot 19 uur
Morgen open van 9 tot 12 uur en 14 tot 16.30 uur

Je kan ook altijd in onderling overleg met de betrokken dienst(en) een afspraak maken tijdens de kantooruren en op dinsdag eventueel ook tussen 19 en 20 uur. 

Deel deze pagina