Bekkenbesturen Nete en Benedenschelde en Opvolgingscommissie Kleine Nete

De gemeente Ranst is lid van het bekkenbestuur van de Benedenschelde en de Nete naast de opvolgingscommissie van de Kleine Nete.

Een bekkenbestuur neemt beslissingen op bestuurlijk vlak en wordt voorgezeten door een provinciegouverneur. Naast de gouverneur zetelen er afgevaardigden in van het Vlaamse Gewest aangeduid door de ministers bevoegd voor, Leefmilieu en Waterbeleid (1), Landinrichting en Natuurbehoud (1), Openbare Werken en Mobiliteit (2), Ruimtelijke Ordening (1), Landbouw (1), Economie (1) en 1 mandataris per provincie, gemeente en polder of watering.

De bekkenbesturen staan in voor het ontwerp van het bekkenspecifieke deel van het stroomgebiedbeheerplan en van het wateruitvoeringsprogramma goedkeuren, de waterbeleidsnota en de ontwerpen van stroomgebiedbeheerplannen adviseren, het ontwerp van zoneringsplan adviseren en advies over investeringsprogramma’s, optimalisatieprogramma, technische plannen, …

De opvolgingscommissie Kleine Nete heeft als opdracht de voortgang en onderlinge afstemming van de verschillende plannen en processen in de vallei te bewaken. De opvolgingscommissie bestaat uit telkens één vertegenwoordiger van de lokale besturen (Geel, Grobbendonk, Herentals, Kasterlee, Lier, Lille, Nijlen, Olen, Ranst, Vorselaar en Zandhoven), het provinciebestuur en de betrokken Vlaamse overheden, 2 vertegenwoordigers van de landbouwsector (Boerenbond en ABS) en 2 vertegenwoordigers van Natuurpunt.

Bijkomende informatie:

Openingsuren & contact

Secretariaat

adres
Gustaaf Peetersstraat 72520 Ranst (Broechem)
Tel. tel.
03 470 10 86
e-mail
info@ranst.be

Openingsuren

Vandaag open van 9 tot 12 uur
Morgen open van 9 tot 12 uur en 14 tot 19 uur

Door de coronamaatregelen vragen wij je om je bezoek aan het gemeentehuis, het ocmw en andere gemeentediensten zoveel mogelijk uit te stellen.
Voor dringende zaken en als het echt niet anders kan, maak je een afspraak met de betrokken dienst(en).

Deel deze pagina