Igean dienstverlening DV

De gemeente Ranst is lid van de dienstverlenende vereniging 'Intercommunale Grondbeleid en Expansie Antwerpen'.

De vereniging heeft tot doel het bevorderen van de duurzame ontwikkeling voor samenhangende beleidsdomeinen van de aangesloten deelnemers waarbij zowel ecologische, sociale als economische aspecten aan bod komen:

  • Een doelmatig grondbeleid, door het verwerven, bouwrijp maken, en het ter beschikking stellen van onroerende goederen.
  • Een huisvestingspolitiek door het verwerven, gezond maken, ontwerpen en bouwen van woningen en woonwijken in functie van de behoeften.
  • De realisatie, exploitatie en uitbreiding van terreinen en zones voor nijverheids-, handels- en ambachtsbedrijven en land- en tuinbouwbedrijven door het verwerven, bouwrijp maken, uitrusten en ter beschikking stellen van onroerende goederen.
  • De bevordering van de duurzame ontwikkeling aan de hand van projecten in het kader van het voeren van een ecologisch beleid.
  • De ruimtelijke ordening, waaronder verkeer en mobiliteit, door studie van alle daarbij betrokken problemen, in het bijzonder door het opmaken van gemeentelijke-, gewest- en sectorplannen van ruimtelijke ordening, in samenwerking met de bestaande wettelijke organismen voor stedenbouw en ruimtelijke ordening, en door de uitvoering ervan. Aan de gemeenten, leden van de vereniging, geeft zij advies en verleent zij hulp over al de technische problemen, die verband houden met de ruimtelijke ordening, de aanleg en uitrusting van het gemeentelijke grondgebied.
  • De bevordering van de gezondheid, hygie¨ne en het sociaal welzijn.
  • Het verstrekken van diensten ter ondersteuning en begeleiding van de gemeentelijke dienstverlening.

Bijkomende informatie: https://dienstverlening.igean.be

Openingsuren & contact

Secretariaat

adres
Gustaaf Peetersstraat 72520 Ranst (Broechem)
Tel. tel.
03 470 10 86
e-mail
info@ranst.be

Openingsuren

Vandaag open van 9 tot 12 uur
Morgen open van 9 tot 12 uur en 14 tot 19 uur

Je kan ook altijd in onderling overleg met de betrokken dienst(en) een afspraak maken tijdens de kantooruren en op dinsdag eventueel ook tussen 19 en 20 uur. 

Deel deze pagina