Gebruik persoonsgegevens

Om als lokale overheid een goede dienstverlening te kunnen aanbieden, werken wij veel met persoonsgegevens. Wij vinden het belangrijk om zorgvuldig om te gaan met jouw persoonsgegevens. We doen dit in overeenstemming met de Europese privacywetgeving ( de Algemene Verordening Gegevensbescherming, afgekort als AVG of GDPR ).

Wie heeft er allemaal toegang tot jouw persoonsgegevens?

Gemeente Ranst is de ‘verwerkingsverantwoordelijke’. Dat wil zeggen dat wij bepalen welke gegevens we verzamelen en waarvoor. In juridische termen bepalen wij dus het ‘doel van de verwerking’. Maar dat betekent niet dat iedere medewerker van de gemeente Ranst zomaar toegang heeft tot alles. Jouw persoonsgegevens komen alleen bij de diensten en de medewerkers terecht die ze nodig hebben voor het uitvoeren van hun kerntaken.

Voor de verwerking van persoonsgegevens werken we samen met onze IT-partners. Die ondersteunen ons ( als 'verwerker' ) bij het verwerken van jouw persoonsgegevens. Met alle verwerkers maken we strikte afspraken, om zo te verzekeren dat ze dezelfde hoge privacy standaarden gebruiken als wij.

Soms is de gemeente Ranst niet de enige ‘verwerkingsverantwoordelijke’. Dat kan bijvoorbeeld gebeuren bij gedeelde projecten met andere organisaties. Vaak zijn we ook wettelijk verplicht om bepaalde gegevens door te sturen naar andere overheden, zoals de Vlaamse of de Federale overheid. En we wisselen ook regelmatig persoonsgegevens uit met andere overheden en organisaties om jou te ondersteunen en automatisch bepaalde diensten en voordelen toe te kennen waarop je wettelijk recht hebt. Zo zijn we jou nog beter van dienst.

We geven jouw persoonsgegevens alleen door aan anderen als jij ons op voorhand daarvoor toestemming verleent of als er een wet is die ons daartoe verplicht. We hebben dan een duidelijke juridische basis.

Juridische basis om 'rechtmatig' persoonsgegevens te verwerken

Gemeente Ranst gebruikt jouw persoonsgegevens nooit zomaar. We doen dat alleen voor doelen waarvoor we een duidelijke juridische basis hebben, ook wel de 'rechtmatigheid' genoemd. Meer bepaald doen wij dit enkel:

 1. om een wettelijke verplichting na te komen
  Voorbeeld: de dienst burgerzaken van de gemeente is verplicht om gegevens van iedere inwoner op te nemen in het bevolkingsregister.
 2. wanneer jij hiervoor toestemming hebt gegeven
  Voorbeeld: jij geeft ons toestemming om jouw persoonsgegevens te gebruiken als je je inschrijft voor bv. BE-Alert.
 3. om een taak van algemeen belang te vervullen of om een opdracht van openbaar gezag uit te voeren
  Voorbeeld: gemeente Ranst organiseert een feest voor de jubilarissen en geeft hen een cadeau. Er is geen wet die ons dat verplicht. De gemeente doet dat in het algemeen belang van de inwoners van Ranst.
 4. voor de uitvoering van een overeenkomst die je bent aangegaan met de gemeente Ranst
  Voorbeeld: je schrijft je kind in voor een sportkamp / kinderopvang van de gemeente Ranst. Daarvoor vul je een inschrijvingsformulier in. Op basis van deze overeenkomst verwerken wij jouw gegevens voor alle administratie met betrekking tot jouw inschrijving van het sportkamp / kinderopvang.
 5. om een ernstige bedreiging voor jouw gezondheid te bestrijden
  Voorbeeld: in hoogst uitzonderlijke levensbedreigende noodsituaties of rampen kunnen we jouw persoonsgegevens ook verwerken om je te beschermen.

Meer info

Meer informatie kan je vinden op https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

Openingsuren & contact

Bevolking

adres
Gustaaf Peetersstraat 72520 Ranst (Broechem)
Tel. tel.
03 470 10 84
Fax fax
03 233 34 11
e-mail
bevolking@ranst.be

Openingsuren

Vandaag open van 9 tot 12 uur
Morgen open van 9 tot 12 uur

Wij werken op afspraak.

Een afspraak makendoe je bij voorkeur online.

Telefonisch een afspraak maken kan via 03 485 79 69.

We raden sowieso aan om zoveel mogelijk het e-loket te gebruiken.

De meeste documenten kan je trouwens 24 uur op 24 en 7 dagen op 7 opvragen en afdrukken via ons automatisch loket.

Vind je het juiste product niet? Neem dan even telefonisch contact op.

Maak je een afspraak om meerdere dingen af te halen? Voorzie dan per item een afspraak. Op die manier garanderen wij een maximum aan service met een minimum aan wachttijd.

Deel deze pagina