Privacyverklaring

Om als lokale overheid een goede dienstverlening te kunnen aanbieden, werken wij veel met persoonsgegevens. Wij vinden het belangrijk om zorgvuldig om te gaan met je persoonsgegevens. We doen dit in overeenstemming met de Europese privacywetgeving (de Algemene Verordening Gegevensbescherming, afgekort als AVG of GDPR).

Wie heeft er allemaal toegang tot je persoonsgegevens?

Het Gemeentebestuur en OCMW van Ranst zijn de ‘verwerkingsverantwoordelijke’. Dat wil zeggen dat wij bepalen welke gegevens we verzamelen en waarvoor. In juridische termen bepalen wij dus het ‘doel van de verwerking’. Maar dat betekent niet dat iedere medewerker van de Gemeente en OCMW Ranst zomaar toegang heeft tot alles. Je persoonsgegevens komen alleen bij de diensten en de medewerkers die ze nodig hebben voor hun werk.

Voor de verwerking van persoonsgegevens werken we samen met onze IT-partners. Die ondersteunen ons (als 'verwerker') bij het verwerken van je persoonsgegevens. Ze handelen daarbij altijd volgens de richtlijnen van de Gemeente Ranst. Met alle verwerkers maken we strikte afspraken, om zo te verzekeren dat ze dezelfde hoge privacy standaarden gebruiken.

Soms is de Gemeente en OCMW Ranst niet de enige ‘verwerkingsverantwoordelijke’. Dat kan bijvoorbeeld gebeuren bij gedeelde projecten met andere organisaties. Vaak zijn we ook wettelijk verplicht om bepaalde gegevens door te sturen naar andere overheden, zoals de Vlaamse of de Federale overheid. En we wisselen regelmatig ook persoonsgegevens uit met andere overheden en organisaties om je te ondersteunen en automatisch bepaalde diensten en voordelen toe te kennen waarop je wettelijk recht hebt. Zo zijn we je nog beter van dienst.

We sturen je persoonsgegevens nooit zomaar door aan anderen. We doen dat alleen als je ons op voorhand daarvoor toestemming verleent of als er een wet is die ons daartoe verplicht. We hebben dan een duidelijke juridische basis.

Juridische basis om 'rechtmatig' persoonsgegevens te verwerken

Gemeente en OCMW Ranst gebruiken je persoonsgegevens nooit zomaar. We doen dat alleen voor doelen waarvoor we een duidelijke juridische basis hebben, ook wel de 'rechtmatigheid' genoemd. Meer bepaald doen wij dit enkel:

 1. om een wettelijke verplichting na te komen
  Voorbeeld: de dienst burgerzaken van de gemeente is verplicht om gegevens van iedere inwoner op te nemen in het bevolkingsregister.

 2. wanneer je hiervoor toestemming hebt gegeven
  Voorbeeld: je geeft ons toestemming om je persoonsgegevens te gebruiken als je je inschrijft voor een nieuwsbrief.

 3. om een taak van algemeen belang te vervullen of om een opdracht van openbaar gezag uit te voeren.
  Voorbeeld: Gemeente Ranst organiseert een groepsaankoop bomen en hagen ter vergroening. Er is geen wet die ons dat verplicht. De gemeente doet dat in het algemeen belang van de inwoners van Ranst.

 4. voor de uitvoering van een overeenkomst die je bent aangegaan met Gemeente Ranst
  Voorbeeld: je schrijft je kind in voor kinderopvang van de Gemeente Ranst. Daarvoor vul je een inschrijvingsformulier in. Op basis van deze overeenkomst verwerken wij je gegevens voor alle administratie met betrekking tot je inschrijving van het sportkamp.

 5. om een ernstige bedreiging voor je gezondheid te bestrijden
  Voorbeeld: in hoogst uitzonderlijke levensbedreigende noodsituaties of rampen kunnen we je persoonsgegevens ook verwerken om je te beschermen.

Welke rechten heb jij?

De Algemene Verordening Gegevensbescherming zorgt er ook voor dat je een aantal rechten krijgt bij de verwerking van persoonsgegevens.

Recht op inzage

Je hebt het recht op een kopie of inzage van je eigen persoonlijke gegevens. Daarvoor vragen we wel een bewijs van je identiteit, zodat we zeker zijn dat we de persoonsgegevens aan de juiste persoon tonen.

Recht op verbetering

Merk je dat Gemeente en OCMW Ranst foute of onvolledige persoonsgegevens over je heeft? Je hebt altijd het recht om ze te laten verbeteren.

Recht om vergeten te worden

In een aantal gevallen heb je het recht om je gegevens te laten wissen. Dat kan bijvoorbeeld:

 • als we je persoonsgegevens niet langer nodig hebben voor de doelen waarvoor we ze eerst verwerkten

 • als we je toestemming nodig hebben om ze te verwerken en je beslist om je toestemming in te trekken

 • als je bezwaar maakt tegen de verwerking en er geen andere gerechtvaardigde gronden zijn om de verwerking verder te zetten

 • als wij, ondanks al onze inspanningen, je persoonsgegevens toch op een onrechtmatige manier zouden verwerken

 • als we wettelijk verplicht worden om je gegevens te verwijderen

 • voor nieuwsbrieven door op de uitschrijflink onderaan elke nieuwsbrief te klikken.

Opgelet. Vaak zijn we verplicht om je gegevens voor een bepaalde termijn te bewaren en kunnen we dus niet, of maar gedeeltelijk, voldoen aan je wens om vergeten te worden. Je kunt bijvoorbeeld niet geschrapt worden uit het bevolkingsregister.

Hoe kun je die rechten uitoefenen?

Als je je recht op inzage wil uitoefenen, neem dan contact op met de betrokken dienst. Zij helpen je graag verder. We bezorgen je zo snel mogelijk een antwoord. Concreet is dit uiterlijk 90 dagen nadat we je verzoek en het bewijs van je identiteit ontvangen hebben. Je rechten gebruiken kost je normaal niets. Als je vraag buitensporig is of als je vaak dezelfde vraag stelt, kan Gemeente en OCMW Ranst toch een vergoeding vragen of je verzoek weigeren.

Als je vragen of bezorgdheden hebt over de verwerking van je gegevens of met de uitoefening van je rechten kun je je in eerste plaats wenden tot de functionaris voor gegevensbescherming, kortweg de DPO (Data Protection Officer).

 • Stuur een mail met je verzoek naar: privacy@ranst.be

 • Stuur een brief met je verzoek naar:
  Gemeentebestuur Ranst
  t.a.v. Functionaris voor gegevensbescherming (DPO)
  Gustaaf Peetersstraat 7
  2520 Ranst

Voor meer informatie, kun je je evenwel wenden tot de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit (voorheen de Privacycommissie CBPL). De contactgegevens kun je vinden op hun website .

Houder van bestanden

Gemeente Ranst: college van burgemeester en schepenen, Gustaaf Peetersstraat 7, 2520 Broechem.
De verantwoordelijke voor het dagelijks bestuur is de algemeen directeur.

Aanpassingen

Deze privacyverklaring kan gewijzigd worden als omstandigheden dit vereisen. Via de versienaam en/of aangepaste datum zie je meteen of de tekst vernieuwd werd. We raden je aan om deze verklaring af en toe opnieuw door te nemen om op de hoogte te blijven van de manier waarop we je informatie beschermen.

Laatst aangepast op: 29-03-2024 om 13.12
Naar top