Subsidiereglement premie voor jonge gezinnen en voor personen met incontinentie en stomazorg

Voor de ophaling van ons huisvuil werken we via het diftarsysteem. Het wegen van het afval zorgt voor een eerlijke toepassing van het principe 'de vervuiler betaalt'. Zo worden inwoners aangezet afvalstoffen die niet worden voorkomen of herbruikt, maximaal te sorteren aan de bron.

De retributies worden geïnd via het voorschottensysteem waarvan de gebruikte dienstverlening zal afgehouden worden. De voorschotten moeten worden betaald op een rekening van de gemeente.

Ouders met jonge kinderen die in de pampers zitten en personen met incontinentieproblemen en stomazorg hebben veel luierafval welk weegt op de diftarkost voor huisvuil.

Ranst voorziet een jaarlijkse financiële tegemoetkoming voor deze categorie van inwoners. De subsidie is bedoeld om de afvalkosten ingevolge deze aandoeningen of het hebben van zeer jonge kinderen te drukken. Dit heeft als doel zelfredzaamheid en het recht op gelijke kansen te verhogen. Hierdoor zijn bewoners van residentiële voorzieningen uitgesloten.

De ondersteuning gebeurt door het diftarsaldo van het desbetreffende gezin te verhogen met het premiebedrag van maximaal €30 op jaarbasis.

Voor wie

Het diftarsaldo wordt verhoogd voor volgende gezinnen:

  • € 30 per jaar aan ieder gezin ingeschreven in de gemeente voor elk kind jonger dan 3 jaar op 1 januari in het jaar waarin de toelage wordt toegekend (gegevens worden automatisch door de gemeente uit de bevokingsregisters gehaald)
  • € 30 per jaar aan personen ingeschreven in de gemeente met een medische aandoening die extra restafval veroorzaakt (vb. incontinentie, nierdialyse, stomapatiënten) na voorlegging van een medisch attest

Regelgeving

Indien je het volledige reglement wil nalezen, kan je dit doen via:

https://www.ranst.be/reglementen

In het onderste zoekvenster kan je bij 'bevat de tekst' zoeken op het woord incontinentie

Openingsuren & contact

Dienst omgeving

adres
Van den Nestlaan 1102520 Ranst (Broechem)
Tel. tel.
03 470 10 83
e-mail
omgeving@ranst.be

Openingsuren

Vandaag open van 9 tot 12 uur
Morgen open van 9 tot 12 uur en 14 tot 19 uur

Wij werken op afspraak.

Een afspraak maken

doe je bij voorkeur online of via 03 470 10 83.

Deel deze pagina