Jonge gezinnen en personen met incontinentie en stomazorg

Inhoud

Ouders met jonge kinderen die in de pampers zitten en personen met incontinentieproblemen en stomazorg hebben veel luierafval. Dat weegt op de diftarkost voor huisvuil.

Ranst voorziet een jaarlijkse financiële tegemoetkoming voor deze inwoners. De subsidie is bedoeld om de afvalkosten door deze aandoeningen of het hebben van zeer jonge kinderen te drukken. Dit verhoogt de zelfredzaamheid en het recht op gelijke kansen. Hierdoor zijn bewoners van residentiële voorzieningen uitgesloten.

De ondersteuning gebeurt door het diftarsaldo van het gezin te verhogen met het premiebedrag van maximaal € 30 op jaarbasis.

Regelgeving

Je kan het volledige reglement nalezen op www.ranst.be/reglementen. In het onderste zoekvenster kan je bij 'Bevat de tekst' zoeken op het woord 'incontinentie'.

Voor wie

Het diftarsaldo wordt verhoogd voor:

  • elk gezin ingeschreven in de gemeente voor elk kind jonger dan 3 jaar op 1 januari in het jaar waarin de toelage wordt toegekend. We halen de gegevens uit het bevolkingsregister.
  • personen ingeschreven in de gemeente met een medische aandoening die extra restafval veroorzaakt (bijv. incontinentie, nierdialyse en stomapatiënten) na voorlegging van een medisch attest.

Contact

Adres
Site Van den Nestlaan Van den Nestlaan 110 , 2520 Ranst
Tel.
Vandaag
Op afspraak van 9 tot 12 uur & 14 tot 19 uur
Telefonisch bereikbaar van 9 tot 12 uur & 14 tot 19 uur
Naar top