Poolstok cvba

De gemeente en het OCMW zijn sinds 2014 lid van Jobpunt cvba, "Vlaams Selectiecentrum voor het Overheidspersoneel cvba".

Die vennootschap heeft als doel het instaan voor de uitvoering van opdrachten voor de werving en selectie van overheidspersoneel die haar worden toevertrouwd hetzij door haar leden, hetzij door derden, aanverwante diensten te ontwikkelen en te presteren zoals onder meer de organisatie van potentieelinschattingen, assessment centers, evenals de organisatie van overgangs- en bevorderingsproeven en mobiliteitenselecties en professionele begeleiding aan te bieden bij de realisatie van diverse HR-activiteiten ter ondersteuning van het HR-beleid van haar vennoten.

De vennootschap mag daarnaast, in het algemeen, alle handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks verbonden zijn met haar doel en/of die bijdragen tot, dan wel nuttig en/of nodig zijn voor de verwezenlijking van haar doel.

Bijkomende informatie: https://www.poolstok.be

Downloads

Naar top