Pleegzorg

Als Pleegzorggemeente gaat Ranst samen met Pleegzorg Provincie Antwerpen op zoek naar pleeggezinnen die een warme thuis willen bieden aan kwetsbare kinderen, jongeren of volwassenen die het nodig hebben. Om de diversiteit aan pleeggezinnen in de kijker te zetten, ontwikkelde Pleegzorg Vlaanderen een affiche voor de Week van de Pleegzorg. 

Wat is pleegzorg?

Pleegzorg is een hulpvorm voor kinderen, jongeren en voor volwassenen met een handicap of psychiatrische problematiek ('pleeggasten'), die om verschillende redenen tijdelijk niet thuis kunnen of mogen wonen. Pleeggezinnen bieden gedurende die tijd opvang en zorg aan pleegkinderen of -gasten. Ze doen dat vrijwillig, maar met de steun van een dienst voor pleegzorg en een vergoeding voor de onkosten van het pleegkind of de pleeggast. Pleegzorg kan duren tot het pleegkind of de pleeggast weer naar huis kan of zelfstandig kan gaan wonen.

Wat doet een pleegouder?

Zolang pleegkinderen of -gasten niet terug naar huis kunnen, kunnen ze bij een pleeggezin terecht. Dat kan lang duren of om een korte periode gaan. Soms bieden pleegzorgers steun aan gezinnen waar het moeilijk loopt, door in weekends of vakanties pleegkinderen en -gasten op te vangen.

Pleegzorgers staan in contact met de ouders van hun pleegkind of pleeggast. Soms komen de ouders op bezoek in het pleeggezin of bezoeken de pleegkinderen en pleeggasten hun ouders. Zolang de hulp van pleegzorgers nodig is, staan de belangen van het pleegkind of de pleeggast centraal.

Graag meer weten?

Bijkomende informatie over hoe je pleegouder wordt, welke activiteiten en infosessies er georganiseerd worden, vind je op www.pleegzorg.be.

Contact

Adres
Sociaal huis Schildesteenweg 16 , 2520 Ranst
Tel.
Ondernemingsnummer
0212.210.462
Naar top