Pidpa OV

Inhoud

De gemeente Ranst is lid van de opdrachthoudende vereniging “Provinciale en Intercommunale Drinkwatermaatschappij der Provincie Antwerpen”.  

De vereniging heeft tot doel te zorgen voor de integraliteit van de watervoorziening en –behandeling, waarin onder meer begrepen zijn: ontginning, productie, zuivering, opslag, transport, verhandeling en/of distributie van water, evenals de ontwikkeling en de bevordering van deze en hiermee verbonden activiteiten.

Zij kan advies verlenen, middelen en diensten ter beschikking stellen en activiteiten en initiatieven ontwikkelen in elke aangelegenheid die met haar doelstelling verband houdt.

Zij kan in hetzelfde kader en binnen de wettelijk voorziene mogelijkheden overeenkomsten afsluiten en deelnemen in samenwerkingsverbanden.

Meer info

www.pidpa.be

Naar top