OVSG vzw

De gemeente Ranst is lid van de vzw OVSG, het Onderwijssecretariaat van de Steden en Gemeenten van de Vlaamse Gemeenschap. De vereniging heeft tot doel op te treden als representatieve organisatie van lokale openbare besturen of verenigingen opgericht door of op initiatief van lokale besturen, die onderwijs inrichten binnen de grenzen van de Vlaamse Gemeenschap en als pedagogische begeleidingsdienst in het gesubsidieerd officieel onderwijs.

Alle steden en gemeenten komen in aanmerking die onderwijs inrichten en lid zijn van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten vzw – VVSG - of de Vereniging van de Stad en de Gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vzw – VSGB.

Bijkomende informatie: https://www.ovsg.be

Downloads

Naar top