Overhangend groen snoeien

We krijgen soms klachten over groen en takken die uitsteken over de weg, fiets- en voetpaden en bermen. Hierdoor kunnen er gevaarlijke situaties ontstaan, zoals fietsers en voetgangers die op de rijweg of een voetpad moeten uitwijken voor het overhangende groen.

Snoei daarom de aanplantingen op je eigendom, zodat hinder tot een minimum beperkt wordt. Denk hierbij ook aan de zichtbaarheid van verkeerstekens of openbare verlichtingspalen. Zorg ervoor dat vooral in de buurt van bochten en kruispunten het vrije uitzicht op de openbare weg behouden blijft. Ook de bovengrondse nutsleidingen moeten altijd bereikbaar zijn.

Let op: volgens het GAS-reglement kan je zelfs beboet worden als er de openbare weg door jouw haag een onveilige situatie ontstaat. 

Ook bij onbebouwde percelen moet de gebruiker of eigenaar ervoor zorgen dat de beplanting en het onkruid (distels, netels...) verwijderd worden, zodat een vrije doorgang op de openbare weg altijd verzekerd blijft .

Wist je trouwens dat je ook verplicht bent om het stukje openbaar domein voor je eigendom (berm) vrij te houden? Je mag hier niet zomaar voorwerpen plaatsen of verhardingen aanleggen.

Contact

Adres
Site Van den Nestlaan Van den Nestlaan 110 , 2520 Ranst
Tel.
Vandaag
Op afspraak van 9 tot 12 uur & 14 tot 19 uur
Telefonisch bereikbaar van 9 tot 12 uur & 14 tot 19 uur
Naar top