Opvang voor schoolgaande kinderen

Partners van het Huis van het Kind Ranst

Op zoek naar opvang voor je kleuter of lagere schoolkind voor of na de schooluren? De gemeente organiseert buitenschoolse kinderopvang voor schoolgaande kinderen van 2,5 jaar tot 12 jaar.

Jaarlijks organiseert de gemeente tijdens de paas- en de zomervakantie de speelpleinwerking voor kinderen die 2,5 jaar worden tot en met jongeren die 12 jaar worden die in Ranst wonen of in Ranst naar school gaan of waarvan één van de ouders in Ranst woont.

Sommige onthaalouders vangen schoolgaande kinderen op - al dan niet in combinatie met baby's en peuters.

Deel deze pagina