Openbare onderzoeken en beslissingen omgevingsloket

Maak een afspraak om een bestaand openbaar onderzoek te raadplegen.

Maak een afspraak om een bestaande beslissing te raadplegen.

Bij sommige aanvragen voor omgevingsvergunningen moet een openbaar onderzoek georganiseerd worden. Dit houdt in dat gedurende 30 dagen het dossier ter inzage ligt op de dienst Omgeving. De eigenaars van de aangrenzende percelen worden in kader van zo'n openbaar onderzoek aangeschreven. Verder wordt er aan het eigendom een gele affiche uitgehangen waarop staat:

  • onderwerp van de aanvraag
  • de aanvrager
  • datum start openbaar onderzoek
  • ligging aanvraag

De lopende openbare onderzoeken en beslissingen kan je hieronder raadplegen.

Als er iets niet duidelijk is, of je wil meer van het dossier zien, kan je een afspraak maken met onze dienst Omgeving. 

Om inlichtingen over je bouwperceel of gewenste project te verkrijgen, neem je contact op met de dienst Omgeving via 03 470 10 83 of omgeving@ranst.be, zodat we een afspraak kunnen inplannen met de juiste persoon.

 
Hieronder vind je nog een bekendmaking van een beslissing die niet in het omgevingsloket is opgenomen:

Beslissing: vernietiging - hogenaardseweg 4c - dennendael bvba van 19 december 2020 tot en met 18 januari 2020

 

Naar top