Openbare onderzoeken en beslissingen omgevingsloket

Maak een afspraak om een bestaand openbaar onderzoek te raadplegen.

Maak een afspraak om een bestaande beslissing te raadplegen.

Wat?

Bij sommige aanvragen voor omgevingsvergunningen moet een openbaar onderzoek georganiseerd worden. Dit houdt in dat gedurende 30 dagen het dossier ter inzage ligt op de dienst Omgeving. De eigenaars van de aangrenzende percelen worden bij zo'n openbaar onderzoek aangeschreven. Aan het eigendom wordt een gele affiche uitgehangen met:

  • onderwerp van de aanvraag
  • de aanvrager
  • datum start openbaar onderzoek
  • ligging aanvraag

Raadpleeg de lopende openbare onderzoeken en beslissingen via het kaartje en tabel

Als er iets niet duidelijk is, of je wil meer van het dossier zien, kan je een afspraak maken met onze dienst Omgeving. 

Naar top