Ontmoeting

Partners Huis van het Kind Ranst

Een aantal partners van het Huis van het Kind Ranst zet in op laagdrempelige ontmoetingsmomenten.

  • In het Welkomhuis en in de Welkomhof ontmoeten mensen elkaar, versterken ze hun competenties en worden doelen bereikt. Er worden activiteiten georganiseerd om het sociaal isolement van vele inwoners te doorbreken. Mensen krijgen de kans om te groeien en te participeren aan een waardevol project.
  • De Knoesels is een ontmoetingsgroep voor personen met een laag inkomen en diverse sociale noden uit de gemeente Ranst. Samen doen zij uitstappen, organiseren ze feesten en praattafels, enz...
  • De speelpleinwerking, die in Ranst een grote doelgroep van kinderen en jongeren bereikt, zet ook sterk in op ontmoeting en inclusie. Er zijn samenwerkingen met het opvangcentrum Fedasil in Broechem en DVC Zevenbergen. In samenwerking met het OCMW worden voor kwetsbare gezinnen ontmoetingsmomenten en rondleidingen georganiseerd en kan er financiële ondersteuning voorzien worden.
  • Bij JOTH Zandhoven kan je als jongere van 12 tot en met 25 jaar gewoon binnen en buiten lopen en allerlei leuke activiteiten doen. Het is een veilige plek waar je ook een luisterend oor vindt en beroep kan doen op professionele therapeutische hulp, gratis en zonder een label opgeplakt te krijgen.
welkomhof

Deel deze pagina