Onkruidbestrijding

Inhoud

Slakken in je moestuin, planten tussen de tegels van het voetpad of in de grasmat van het sportveld, pleinen en parken onderhouden... We grijpen gemakshalve naar pesticiden.

Die producten werken doorgaans goed, maar ze zijn schadelijk voor de gezondheid en voor de natuur. Ze vervuilen het water en de lucht en maken planten en dieren ziek. Eens in het milieu, zijn deze stoffen erg moeilijk te verwijderen.

Aan de slag zonder pesticiden

  1. Voorkom het gebruik van pesticiden. Ontwerp of laat de tuin, het park of het terras zo ontwerpen dat er rekening gehouden wordt met een pesticidenvrij beheer. Hier hebben de landschapsarchitect en tuinarchitect een belangrijke rol. Ontwerptips om pesticidenvrij te beheren, zijn verzameld in de ‘Leidraad pesticidenvrij ontwerpen’
  2. Gebruik alternatieven. In de ‘Bestrijdingsgids’ vind je concrete tips om specifieke problemen op te lossen en ongewenste dieren en planten, ziekten en plagen te bestrijden, zonder pesticiden.
  3. Is het echt niet mogelijk zonder? Welke pesticiden je in laatste instantie kan gebruiken kan je lezen op de site www.zonderisgezonder.be

Regelgeving

Regels sinds 2015

De regels gelden voor alle terreinen waar niet aan land- en tuinbouw gedaan wordt. Een particuliere tuin valt niet onder deze regelgeving. 

Er mogen geen pesticiden gebruikt worden:

  • Op alle terreinen die horen bij een openbare dienst of daarvoor gebruikt worden, zoals schoolterreinen, terreinen van de gemeente en zorginstellingen;
  • Op alle terreinen gelegen in een drinkwaterbeschermingsgebied;
  • In een zone van 6 meter langs oppervlaktewater, zoals bijvoorbeeld grachten, waterlopen en vijvers;
  • Op bermen.

Op de overige terreinen geldt een minimumgebruik:

  • Op verhardingen groter dan 200 m²;
  • Op alle terreinen die toegankelijk zijn voor publiek of kwetsbare groepen. Minimumgebruik betekent dat je pesticiden enkel op de te bestrijden planten of ongewenste dieren mag gebruiken. 

Downloads

Contact

Adres
Site Van den Nestlaan Van den Nestlaan 110 , 2520 Ranst
Tel.
Vandaag
Op afspraak van 9 tot 12 uur & 14 tot 19 uur
Telefonisch bereikbaar van 9 tot 12 uur & 14 tot 19 uur
Naar top