Onderhoudsplicht

Als je te weinig inkomsten hebt om de verblijfskosten van het woonzorgcentrum te betalen, dan kan zorg en welzijn bijpassen. In dit geval worden de onderhoudsplichtigen gevraagd om bij te dragen in de kosten.

De onderhoudsplicht is wettelijk geregeld en wordt in de eerste plaats toegepast op de kinderen van de geplaatste persoon. De onderhoudsplichtbijdrage wordt berekend volgens een schaal en hangt af van het inkomen van de onderhoudsplichtige en diens echtgeno(o)t(e) en het aantal personen ten laste.

Contact

Adres
Sociaal huis Schildesteenweg 16 , 2520 Ranst
Tel.
Ondernemingsnummer
0212.210.462
Vandaag
Open van 9 tot 12 uur
Op afspraak van 13 tot 16 uur
Naar top