Omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden

Wil je een grond, gelegen in het Vlaamse Gewest, splitsen in meerdere loten om minstens één van die loten te verkopen als bouwgrond, dan heb je een omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden nodig.

Grotere gebieden in woonzone kunnen in aanmerking komen voor deze omgevingsvergunning.

Bij elke verkavelingsaanvraag hoort een openbaar onderzoek van 30 dagen. Tijdens deze periode kan iedereen de aanvraag komen inkijken op het gemeentehuis.

Bezwaren kunnen digitaal ingediend worden via het Omgevingsloket of schriftelijk gericht worden aan het college van burgemeester en schepenen.

Hoe aanvragen

De aanvraagprocedure voor de omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden is volledig digitaal en gebeurt via het omgevingsloket.

Kostprijs

Wens je een omgevingsvergunning toch analoog in te dienen omdat je bv. zelf geen computer hebt, dan kan je hiervoor terecht op de dienst omgeving na afspraak. Hiervoor betaal je 50 euro.

Meer info

Neem voor meer informatie contact op met de dienst omgeving of neem een kijkje op dehet Omgevingsloket.

Openingsuren & contact

Dienst omgeving

adres
Gustaaf Peetersstraat 72520 Ranst (Broechem)
Tel. tel.
03 470 10 83 of 03 470 10 89
e-mail
omgeving@ranst.be

Openingsuren

Vandaag open van 9 tot 12 uur en 14 tot 16.30 uur
Morgen open van 9 tot 12 uur

Je kan ook altijd in onderling overleg met de betrokken dienst(en) een afspraak maken tijdens de kantooruren en op dinsdag eventueel ook tussen 19 en 20 uur. 

Deel deze pagina