Omgevingsvergunning

Naar het omgevingsloket

Inhoud

Als je werken uitvoert aan en rond gebouwen in het Vlaamse Gewest, is de algemene regel dat je een omgevingsvergunning aanvraagt. Je hebt dus een vergunning nodig als je bijv. gaat

  • bouwen
  • verbouwen
  • slopen
  • graven
  • bomen vellen
  • reclameborden en afsluitingen plaatst

De aanvragen worden digitaal ingediend bij één loket, het Omgevingsloket, waarna in principe één openbaar onderzoek en één adviesronde georganiseerd worden. De volledige procedure gebeurt digitaal.

Voorwaarden

Of je een omgevingsvergunning nodig hebt voor je bouwproject, hangt af van de lokale voorschriften en plannen. Voor sommige projecten volstaat een melding. In het Vlaamse Gewest heb je altijd een omgevingsvergunning nodig voor de bouw van een nieuwe woning of gebouw. Voor andere werken in of rond je woning kan een vergunningsplicht, meldingsplicht of een vrijstelling gelden. 

De werken mogen sowieso niet strijdig zijn met de voorschriften die geldig zijn op je perceel. Ook als je een grond wil splitsen in meerdere loten, om minstens één van die loten te verkopen als bouwgrond, dan heb je een omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden nodig. Als je een bedrijf wil starten en/of exploiteren, moet je ook in vele gevallen een vergunning hebben. 

Neem bij twijfel altijd contact op met de dienst omgeving. Onze medewerkers helpen je graag bij alle vragen, zodat je niet ongewild illegale werken uitvoert. 

Procedure

Vraag de omgevingsvergunning aan via het online Omgevingsloket. Als je samenwerkt met een architect, kan die de aanvraag voor je opmaken. 

Kostprijs

Wanneer in je dossier een openbaar onderzoek nodig is, worden de postkosten voor de aangetekende zendingen naar je doorgerekend.

Particulieren die een eenvoudige aanvraag digitaal indienen, moeten meestal niets betalen. Wens je een omgevingsvergunning in te dienen maar heb je bv. zelf geen computer? Dan kan je hiervoor terecht op de dienst omgeving na afspraak. Samen met de medewerker kan je het dossier digitaliseren. Hiervoor betaal je € 50.

Voor andere (grotere) projecten en regularisatieaanvragen is ook een billijke kostprijs bepaald. Deze kan je terugvinden in het gemeentelijk reglement.

De kosten worden na het indienen van de vergunningsaanvraag gefactureerd en zijn onafhankelijk van de beslissing over de vergunning.

Afhandeling

Je omgevingsvergunning is aangevraagd en volledig en ontvankelijk verklaard? Uiteraard ben je dan benieuwd naar de voortgang van je dossier. Je kan alle informatie gemakkelijk online oproepen via het omgevingsloket. Het enige wat je hiervoor nodig hebt, is je dossiernummer.

Contact

Adres
Site Van den Nestlaan Van den Nestlaan 110 , 2520 Ranst
Tel.
Vandaag
Op afspraak van 9 tot 12 uur & 14 tot 19 uur
Telefonisch bereikbaar van 9 tot 12 uur & 14 tot 19 uur
Naar top