Omgevingsvergunning

De omgevingsvergunning verenigt en vervangt de stedenbouwkundige vergunning en de milieuvergunning. Zowel voor zuiver stedenbouwkundige, zuiver milieutechnische als gemengde projecten moet je nu een omgevingsvergunning aanvragen.

De aanvragen worden digitaal ingediend bij één loket, het omgevingsloket, waarna één openbaar onderzoek en één adviesronde worden georganiseerd. De volledige procedure gebeurt digitaal.

Voor wie

Wie wil bouwen of verbouwen, dient in de meeste gevallen over een omgevingsvergunning  te beschikken.

In een heel aantal gevallen moet de aanvraag gebeuren met de medewerking van een architect, maar voor een aantal zaken kan je ook zelf de omgevingsvergunning aanvragen.

Je hebt een vergunning nodig voor o.a.:

 • het bouwen en verbouwen van woningen en bijgebouwen
 • de afbraak van bestaande gebouwen
 • het vellen van bomen
 • het wijzigen van het bodemreliëf
 • het aanleggen van verhardingen
 • het plaatsen van een afsluiting
 • het plaatsen van een tuinhuisje
 • het plaatsen van een zwembad
 • het plaatsen van reclameborden

Voor een aantal kleine werken is geen omgevingsvergunning nodig of volstaat een melding in het omgevingsloket. 

In beide gevallen mogen de werken echter niet strijdig zijn met de voorschriften die geldig zijn op je perceel.

Het is daarom zeer belangrijk dat je bij twijfel altijd contact opneemt met de dienst omgeving. Onze medewerkers helpen je graag bij alle vragen zodat je niet ongewild illegale werken uitvoert.

Ook als je een grond wil splitsen in meerdere loten, om minstens één van die loten te verkopen als bouwgrond, dan heb je een omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden nodig.

Ook wie een bedrijf wil starten en/of exploiteren, moet in vele gevallen een vergunning hebben.

 • Een bedrijf in klasse 1 of 2 heeft een vergunning nodig.
 • Een bedrijf in klasse 3 heeft een melding nodig.

Je moet zelf nagaan tot welke klasse jouw bedrijf behoort.

De klassen 1, 2 en 3 duiden op de graad van mogelijke hinder van jouw bedrijf voor mens en milieu. Volgende factoren spelen een rol bij de indeling in een klasse: grootte van de opslag, vermogen van de machines en het gebruik van gevaarlijke producten of grondstoffen.

 • Klasse 1 betekent de meest hinderlijke activiteit.
 • Klasse 2 betekent minder hinderlijke activiteit.
 • Klasse 3 betekent de minst hinderlijke activiteit.

Hoe aanvragen

Volledig digitaal:

www.omgevingsloketvlaanderen.be

Sinds 1 januari 2018 verloopt de behandeling van de dossiers volledig digitaal.

 
 

Kostprijs

Wanneer in je dossier een openbaar onderzoek nodig is, worden de postkosten voor de aangetekende zendingen naar je doorgerekend.

Particulieren die een eenvoudige aanvraag digitaal indienen, moeten meestal niets betalen. Wens je een omgevingsvergunning toch analoog in te dienen omdat je bv. zelf geen computer hebt, dan kan je hiervoor terecht op de dienst omgeving na afspraak. Hiervoor betaal je 50 euro.

Voor andere (grotere) projecten en regularisatieaanvragen is ook een billijke kostprijs bepaald. Deze kan je terugvinden in het gemeentelijk reglement.

De kosten worden na het indienen van de vergunningsaanvraag gefactureerd.

Afhandeling

Je dient je dossier digitaal in bij het Omgevingsloket.

Je omgevingsvergunning is aangevraagd en volledig en ontvankelijk verklaard? Uiteraard ben je dan benieuwd naar de voortgang van je dossier. Hoe ver staat je dossier? Wanneer valt ten laatste een beslissing over je vergunningsaanvraag?

Deze informatie kan je makkelijk online oproepen via het omgevingsloket. Het enige wat je hiervoor nodig hebt, is je dossiernummer.

Openingsuren & contact

Dienst omgeving

adres
Van den Nestlaan 1102520 Ranst (Broechem)
Tel. tel.
03 470 10 83
e-mail
omgeving@ranst.be

Openingsuren

Vandaag open van 9 tot 12 uur
Morgen open van 9 tot 12 uur

Wij werken op afspraak.

Een afspraak maken

doe je bij voorkeur online of via 03 470 10 83.

omgevingsvergunning

Deel deze pagina