Omgevingsvergunning

De omgevingsvergunning verenigt en vervangt de stedenbouwkundige vergunning en de milieuvergunning. Zowel voor zuiver stedenbouwkundige, zuiver milieutechnische als gemengde projecten moet je nu een omgevingsvergunning aanvragen.

Voor wie

Hieronder kan je een omgevingsvergunning aanvragen maar vind je ook een overzicht van alle lopende openbare onderzoeken en beslissingen met betrekking tot de aanvraag van een omgevingsvergunning.

Het snelinvoerloket behandelt projecten waar een architect niet verplicht is.

Digitale stedenbouwkundige dossiers die voor 1 januari 2018 werden ingediend, kunnen wel nog geraadpleegd en behandeld worden via het loket voor bouwaanvragen.

 

Voorwaarden

Als je in Vlaanderen een bedrijf wil starten, moet je nagaan of je een vergunning nodig hebt.

  • Een bedrijf in klasse 1 of 2 heeft een vergunning nodig.
  • Een bedrijf in klasse 3 heeft alleen meldingsplicht.

Je moet zelf nagaan tot welke klasse jouw bedrijf behoort.

De klassen 1, 2 en 3 duiden op de graad van mogelijke hinder van jouw bedrijf voor mens en milieu. Volgende factoren spelen een rol bij de indeling in een klasse: grootte van de opslag, vermogen van de machines en het gebruik van gevaarlijke producten of grondstoffen.

  • Klasse 1 betekent de meest hinderlijke activiteit.
  • Klasse 2: minder hinderlijke activiteit.
  • Klasse 3: de minst hinderlijke activiteit.

Hoe aanvragen

Volledig digitaal:

https://www.omgevingsloketvlaanderen.be

Vanaf 1 januari 2018 verloopt de behandeling van de dossiers dus volledig digitaal.

Wens je een omgevingsvergunning toch analoog in te dienen omdat je bv. zelf geen computer hebt, dan kan je hiervoor terecht op de dienst Omgeving na afspraak. Hiervoor betaal je 50 euro.

 

Afhandeling

Status opvolgen

Je omgevingsvergunning is aangevraagd en volledig en ontvankelijk verklaard. Uiteraard ben je dan benieuwd naar de voortgang van je dossier. Hoe ver staat je dossier? Wanneer valt ten laatste een beslissing over je vergunningsaanvraag?

Deze informatie kan je makkelijk online oproepen via het omgevingsloket. Het enige wat je hiervoor nodig hebt, is je dossiernummer.

Openingsuren & contact

Dienst omgeving

adres
Gustaaf Peetersstraat 72520 Ranst (Broechem)
Tel. tel.
03 470 10 83 of 03 470 10 89
e-mail
omgeving@ranst.be

Openingsuren

Je kan ook altijd in onderling overleg met de betrokken dienst(en) een afspraak maken tijdens de kantooruren en op dinsdag eventueel ook tussen 19 en 20 uur. 

omgeving

Deel deze pagina